Stiftelsen för en
Drogfri värld:
Löfte

Jag (namn) uttrycker härmed min oro över de ökande drogproblemen bland människorna i [stad eller område] och lovar mitt stöd till programmet och samtycker till att närhelst det är möjligt offentligt tala för och uppmana ungdomar att ta reda på sanningen om droger och fatta sina egna beslut om att vara drogfria.

Vidare ber jag valda ämbetsmän och andra med inflytelserika ställningar att gå samman med oss för att ge alla, särskilt ungdomar, sanningen om droger.

Jag lovar!