3.8 Läs häftet

Läs: Bakom rökridån

BAKOM RÖKRIDÅN

Bruket av marijuana är inte bara skadligt för den som röker det. Personen kan även bli en fara för samhället.

Forskning visar klart att marijuana har en potential att skapa problem i vardagslivet. En studie av 129 collegestudenter visade att de som rökt åtminstone 27 av 30 dagar innan de var undersökta, visade påtagligt nedsatt förmåga vad gällde uppmärksamhet, minne och inlärning. En undersökning av anställda vid posten visade att de som hade positivt test för marijuana hade 55 % fler olyckor, 85 % fler skador och visade en 75 % högre sjukfrånvaro.

I Australien visade en undersökning att cannabisberusning hos förare svarade för 4,3 % av alla olyckor med dödlig utgång.

Det är nästan omöjligt att växa upp i Amerika eller något land utan att utsättas för droger. Grupptrycket att använda droger är starkt och sann information om farorna med droger finns inte alltid tillgänglig.

Många människor kommer att tala om för dig att marijuana inte är farligt. Tänk efter vem som säger detta till dig. Är dessa samma personer som försöker sälja dig lite hasch?

Marijuana kan skada en persons minne – och detta kan hålla i sig i dagar eller veckor efter att den omedelbara verkan av drogen har avtagit. I en undersökning bad man en grupp missbrukare som ofta använde marijuana att återkalla ord från en lista. Deras förmåga att komma ihåg orden korrekt återgick inte till det normala förrän så länge som fyra veckor efter att de slutat röka drogen.39

Studerande som missbrukar marijuana har lägre betyg, och det är mindre vanligt att de börjar på college än icke-rökare. De har helt enkelt inte samma förmåga att komma ihåg och organisera information jämfört med dem som inte använder dessa ämnen.

”Läraren i den skola som jag gick i brukade röka tre eller fyra jointer om dagen. Han fick massor av elever att börja röka, mig med. Hans langare uppmanade mig sedan att börja använda heroin, vilket jag gjorde utan motstånd. Vid det laget var det som om mitt samvete redan var dött.” – Veronique

Vad langare kommer att säga till digNär tonåringar tillfrågades varför de började använda droger, svarade 55 % att det var på grund av tryck från vänner. De ville vara ”coola” och populära. Langarna vet detta.

De kommer fram till dig som en vän och erbjuder sig att ”hjälpa dig” med ”något som gör dig glad”. Drogen kommer att ”hjälpa dig att passa in” eller ”göra dig cool”.

Langare som motiveras av pengarna de tjänar kommer att säga vad som helst för att få dig att köpa deras droger. De kommer att säga att gräs inte leder till tyngre droger.

De bryr sig inte om ifall drogerna förstör ditt liv, bara de får sina pengar. Allt de bryr sig om är pengar. Tidigare langare har medgivit att de såg på sina kunder som ”bönder i ett schackspel”.

Skaffa dig fakta om droger. Fatta dina egna beslut.