3.4 Läs häftet

Läs: Är marijuana medicin?

ÄR MARIJUANA MEDICIN?

Beståndsdelarna i marijuanaväxten kan ha medicinska egenskaper. Det är inte samma sak som ”medicin”. Medicin görs när ett laboratorium extraherar den medicinska beståndsdelen, standardiserar den (vilket innebär att den kommer att åstadkomma samma sak varje gång) och doserar den (en standardiserad mängd som läkaren ordinerar).

Termen ”medicinsk marijuana” tillämpas ofta på hela den oprocessade marijuanaväxten eller dess råextrakt, som inte erkänts eller godkänts som medicin av USA:s Food and Drug Administration för någon som helst sjukdom.16

Eftersom marijuana ibland marknadsförs som en medicin, har intrycket om drogen förändrats. Men grundläggande fakta om marijuana har inte förändrats bara för att den marknadsförs som en ”medicin”. Och även om debatten om legalisering fortsätter, betyder inte laglig att den är säker. Cigaretter är lagliga men det finns ingen debatt om det faktum att rökning är en hälsorisk. Alkohol är lagligt men titta på antalet människor som kämpar mot alkoholmissbruk eller sjukdomar förknippade med alkoholmissbruk.


MARIJUANA PÅVERKAR BILKÖRNING

Bruket av marijuana utgör en betydlig försämring av omdömet, samordningen och reaktionstiden – alla färdigheter som behövs för att köra säkert. Marijuana är det näst mest psykoaktiva ämnet som hittas bland förare, efter alkohol.17

Marijuana är 3 till 7 gånger mer benäget att orsaka en bilolycka.17

Körning under påverkan av cannabis är förknippat med 92 % ökning av risken att krascha. Viktigare är det faktum att sådan bilkörning var förknippad med en 110-procentig ökning av krascher med dödlig utgång.18

  • American Automobile Association rapporterade att i USA ökade cannabisinblandade dödsfall från 8 % år 2013 till 17 % år 2014.19
  • I Colorado har marijuanaanvändning ökat kraftigt med början från 2009, och en studie fann att andelen förare inblandade i bilkrascher med dödlig utgång i Colorado som testades positivt för marijuana hade stigit från 5,9 % år 2009 till 10 % år 2011.20
  • I delstaten Washington har bilolyckor med dödlig utgång ökat med 122 % mellan 2010 och 2014.21
  • I Kalifornien steg andelen förare inblandade i bilkrascher med dödlig utgång som testades positivt för marijuana från 9 % år 2005 till 16,5 % år 2014.21