3.7 Läs häftet

Läs: På väg mot drogmissbruk

PÅ VÄG MOT DROGMISSBRUK

En festmissbrukare tar marijuana för den effekt den skapar och den kick eller berusning de vill få ut av den. Fortsatt användning ger tillvänjning och kan få användare att börja ta starkare droger för att få samma kick. När verkningarna börjar bli svagare kan personen söka efter kraftigare droger för att befria sig från de oönskade tillstånd som fick honom att ta marijuana från första början. Själva marijuanan leder inte personen till de andra drogerna.

Människor tar droger för att bli av med oönskade situationer eller känslor. Marijuana döljer problemet under en tid (medan användaren är hög). När ruset avtar, återvänder problemet, det oönskade tillståndet eller situationen mer intensivt än tidigare. Användaren kan då ta till starkare droger, eftersom marijuana inte längre ”fungerar”.

Det finns också det faktum att de som använder marijuana vanligen samlas i grupp på fester eller bara hänger samman för att dela med sig till andra. Sedan när någon lägger till en ny drog till den gruppen är det en del av gruppmentaliteten för alla att ta del av den nya och potentiellt beroendeframkallande drogen.

Den stora majoriteten av alla kokainanvändare (99,9 %) började genom att först använda en drog som till exempel marijuana, cigaretter eller alkohol.34 Givetvis fortsätter inte alla som röker marijuana och hasch med starkare droger. En del gör det aldrig. Andra slutar använda marijuana helt och hållet. Men en del gör det. En undersökning upptäckte att det är 85 gånger mer sannolikhet att ungdomar (12–17 år) som använder marijuana går över till kokain, än de som inte använt marijuana, och att 60 % av de ungdomar som röker marijuana innan de fyllt 15 år går vidare med kokain.35

”Jag fick min första joint på skolgården. Jag är nu heroinmissbrukare och har just avslutat min åttonde behandling för drogmissbruk.” – Christian