3.5 Läs häftet

Läs: De skadliga verkningarna av marijuana

DE SKADLIGA VERKNINGARNA AV MARIJUANA

Foto: Alamy
Foto: Alamy

De omedelbara verkningarna av att ta marijuana inkluderar snabb hjärtverksamhet, desorientering, nedsatt koordinationsförmåga, ofta följt av depression eller dåsighet. En del missbrukare lider av panikattacker eller oro.22

Men problemet slutar inte där. Enligt vetenskapliga studier stannar den aktiva ingrediensen i cannabis, THC, i kroppen i veckor eller till och med månader.23

Marijuanarök innehåller 50–70 % mer cancerframkallande ämnen än tobaksrök.24 En stor forskningsstudie rapporterade att en enda cannabisjoint kunde orsaka lika mycket skada på lungorna som upp till fem vanliga cigaretter som röks efter varandra.4 De som har rökt jointer länge, lider ofta av bronkit (luftrörskatarr), en inflammation i andningsorganen.25

Drogen kan påverka mer än bara den fysiska hälsan. En undersökning i Australien 2008 kopplade ihop åratals tungt marijuanabruk med hjärnskador.26 Detta stöds av tidigare undersökningar av verkningarna på lång sikt av marijuana, vilket visar förändringar i hjärnan liknande dem som orsakats av långvarigt missbruk av andra tyngre droger. Och ett flertal studier har visat ett samband mellan fortsatt marijuanamissbruk och psykoser.27

Marijuana kan ändra strukturen på sädesceller, och missbilda dem.

Således kan redan små kvantiteter marijuana orsaka temporär sterilitet hos män.28 Användning av marijuana kan också störa en kvinnas menstruationscykel.29

Undersökningar visar att de mentala funktionerna hos dem som rökt mycket marijuana är nedsatta. Ämnet THC i cannabis löser upp nervceller i hjärnan, vilket påverkar minnet.30

Cannabis är en av de få droger som orsakar onormal celldelning, vilket leder till allvarliga ärftliga skador. En gravid kvinna som regelbundet röker marijuana eller hasch kan få ett för tidigt fött barn som är mindre än normalt och under normalvikt. Under de senaste 10 åren har barn till marijuanaanvändare fötts med nedsatt initiativkraft och minskade förmågor att koncentrera sig och fullfölja mål i livet.31 Undersökningar visar även att användning av drogen innan förlossningen kan resultera i medfödda defekter, mentala abnormiteter och ökad risk för leukemi hos barn.31