3.3 Läs häftet

Läs: Hur marijuana har förändrats genom tiderna

HUR MARIJUANA HAR FÖRÄNDRATS GENOM TIDERNA

Hampväxten (från vilken cannabisdroger som marijuana och hasch framställs) odlades för att användas som en hallucinogen för mer än 2 000 år sedan.

Mängden THC i hampväxten avgör drogens styrka. Mängden THC som finns i marijuana är inte enhetlig, och nivån av THC har stadigt ökat.

Men genom att använda moderna tekniker har hampodlare utvecklat arter av cannabis som har mycket högre nivåer av THC än förr. Den genomsnittliga styrkan hos marijuanaväxten i USA idag är omkring 15–20 %. Den högsta nivån som hittats i växten är ca 32 %.12

För jämförelse:

  • Den cannabis som röktes på Woodstock 1969 och under senare delen av 1970-talet innehöll ungefär 1 % THC.13
  • 1980 var det omkring 1 %. År 1997 var den genomsnittliga THC-halten nästan 5,1 %; 2008, 10,2 %.14

Ökning av THC-halten i marijuana genom tiderna


Ju mer THC, desto mer psykoaktiv är drogen och desto högre är potentialen för missbruk, beroende, och andra skadliga effekter.

Ju mer THC, desto mer psykoaktiv är drogen och desto högre är potentialen för missbruk, beroende, och andra skadliga effekter.

ALKOHOL KONTRA MARIJUANA

Är marijuanarökning samma sak som att dricka alkohol?

Avgör själv. Här är fakta:

Alkohol består av endast ett ämne: etanol. Marijuana innehåller mer än 400 kända kemikalier, bland annat samma cancerframkallande ämnen som finns i tobaksrök. Till skillnad från cigarettrökare så brukar marijuanarökare andas in djupt och hålla röken så länge som möjligt för att öka effekten av drogen, vilket förvärrar skadan på lungorna.

Alkohol avlägsnas från kroppen på några timmar; THC stannar kvar i kroppen i veckor, möjligen månader, beroende på hur länge och hur intensivt personen använder det.

THC skadar immunsystemet. Det gör inte alkohol.

Det föreligger här ingen avsikt att förringa farorna med alkoholmissbruk, vilket också kan vara skadligt. Användare måste hur som helst vara medvetna om att kemikalierna i marijuana, av vilka en del är cancerframkallande, stannar i kroppen långt efter att drogen har tagits.