3. Läs häftet

Läs: Vad är marijuana?

VAD ÄR MARIJUANA?

Marijuana är en av de mest missbrukade drogerna i världen. Det finns ett ständigt växande gap mellan den senaste vetenskapen om marijuana och myterna som omger drogen. En del människor tror att eftersom det är lagligt på vissa ställen, måste det vara säkert. Men din kropp kan inte skilja en laglig drog från en illegal drog. Den känner bara effekten som drogen skapar när du väl har tagit den. Syftet med denna publikation är att klara upp en del av missförstånden kring cannabis.

Marijuana kommer från indisk hampa, och den del som innehåller ”drogen” återfinns främst i blommorna (vanligen kallade ”knoppar”) och i mycket mindre utsträckning i växtens frön, blad och stjälkar.

Marijuana, när den säljs, är en blandning av torkade löv, stjälkar, blommor och frön från växten hampa. Den är vanligen grön, brun eller grå till färgen.

Hasch är barkfärgat, brunt eller svart harts som torkats och pressats till stänger eller kulor. Både marijuana och hasch ger ifrån sig en stark söt lukt, när man röker dem.

Det finns över 400 kemiska substanser i marijuana och hasch.1 Den kemiska substans som orsakar förgiftning eller ”kicken” hos användare kallas THC (kort för tetrahydrokannabinol). THC-halten skapar personlighetsförändringar som klassificerar marijuana som en ”drog”.

Växter, liksom djur, har egenskaper som skyddar dem i naturen. Växter kan ha färger eller mönster som kamouflerar dem mot rovdjur, eller de kan innehålla gifter eller toxiner som, när de äts, gör djur sjuka eller förändrar deras mentala kapacitet, och sätter dem i fara. THC är skyddsmekanismen hos marijuanaväxten.

Berusning är bokstavligen en förgiftning och betyder ”att förgifta genom att inta ett giftämne i kroppen”. Alla ämnen som berusar orsakar förändringar i kroppen och sinnet. Det kan skapa missbruk eller beroende, vilket får en person att vilja ta drogen även om den skadar honom eller henne.

Du kanske har hört någon säga att eftersom marijuana är en växt, är det ”naturligt” och därför ofarligt. Men det är det inte. Odört, en giftig växt, är också ”naturlig”, men den kan döda.

Det andra att veta är att om man bränner torkade blad och knoppar och inandas röken i lungorna är det definitivt inte ”naturligt” och precis som att röka cigaretter kan det vara skadligt för din kropp.

När det gäller den medicinska användningen av marijuana, innehåller det ett annat kemiskt ämne kallat CBD (kort för cannabidiol). Det här är det ämne som i de flesta fall förknippas med att ha medicinsk nytta. Till skillnad från THC, orsakar inte CBD att man blir hög.2 Dess medicinska nytta håller fortfarande på att studeras, samt metoder för att odla marijuanaväxter med hög CBD-halt och låg THC-halt för medicinskt bruk.

Marijuana är en drog som t.ex. alkohol, kokain eller ecstasy. Och precis som dessa andra droger har det biverkningar som kan vara skadliga.

Hur används det?

Marijuana är en blandning av torkade löv, stjälkar, blommor och frön från hampa. Den är vanligen grön, brun eller grå till färgen.
Marijuana är en blandning av torkade löv, stjälkar, blommor och frön från hampa. Den är vanligen grön, brun eller grå till färgen.
Hasch är barkfärgat, brunt eller svart harts som torkats och pressats till stänger eller kulor. Både marijuana och hasch ger ifrån sig en stark söt lukt, när man röker dem.
Hasch är barkfärgat, brunt eller svart harts som torkats och pressats till stänger eller kulor. Både marijuana och hasch ger ifrån sig en stark söt lukt, när man röker dem.

Marijuana kan rökas som cigarett (joint), men kan även rökas i torrpipa eller vattenpipa som kallas ”bong”. Den kan också blandas med mat och ätas, eller tillagas som te. Dessa kallas ”matvaror” och beskrivs i detalj längre fram i detta häfte. Ibland öppnar användare cigarrer, avlägsnar tobaken och ersätter den med hasch – vilket kallas en ”blunt”. Jointer och blunter spetsas ibland med andra mer kraftfulla droger, som crack-kokain eller ”angel dust” eller PCP (phencyclidine [fencyklidin]), en kraftfull hallucinogen drog).

När en person inandas röken i en joint eller pipa, känner han vanligen effekten inom några minuter. De omedelbara perceptionerna – ökad hjärtverksamhet, nedsatt koordination och balans och ett drömlikt, overkligt sinnestillstånd – når toppen under de första 30 minuterna.3 Dessa korttidsverkningar avtar vanligen efter 2–3 timmar, men kan pågå längre, beroende på hur mycket användaren tar, på THC-halten och på närvaron av andra droger som blandats i.

Eftersom den typiske användaren drar in mer rök och håller den kvar längre än han skulle ha gjort med en cigarett, orsakar en joint en allvarlig effekt på lungorna. Frånsett obehaget med halsont och luftrörskatarr, har det visat sig att om man röker en joint utsätts man för lika mycket cancerframkallande ämnen som om man rökt fem cigaretter.4

De mentala konsekvenserna av marijuanabruk är lika allvarliga. Marijuanarökare har sämre minnesförmåga och lägre mental förmåga än icke-användare.5

Nyligen gjorda undersökningar på unga vuxna som röker marijuana fann avvikelser i hjärnan i samband med emotion, motivation och beslutsfattande.6