Marijuana

DABBING

THC som extraherats till en olja kan göras till en klibbig gegga eller vax som röks eller, mer allmänt, vaporiseras. Den geggan kan raffineras ytterligare till en hårt glasliknande substans som ofta kallas ”shatter”.

Denna koncentrerade form av marijuana värms snabbt upp på en mycket het yta, vaporiseras, och inhaleras sedan genom en särskild apparat, ibland kallad en ”dabrigg” eller en ”oljerigg”. Processen kallas ”dabbing”.

EFFEKTERNA AV DABBING

När en person andas in en koncentrerad ”sil” genom dabbing, intensifieras de fysiska och mentala effekterna som äger rum av att röka marijuana.

THC-halten i dabbing sträcker sig från 60 % till 90 %.7

Marijuanakoncentrat är så nya på scenen att deras skadliga verkningar inte har studerats. Emellertid observerar läkare och drogmissbruksspecialister att de skadliga effekter som skapas i vanlig marijuana förstärks i marijuanakoncentrat.

Användare har rapporterat att denna form av marijuana kan skapa psykotiska sammanbrott, hallucinationer (att se eller höra saker som inte finns där) och sensationer som att insekter kryper under huden.8

Eftersom dessa koncentrat är mycket starka, har ambulansteam tillkallats vid flera tillfällen på grund av cannabisöverdoser.


MOOKING

Att röka tobak och marijuana tillsammans i ett piphuvud kallas mooking.

Kemikalierna i tobak och marijuana inverkar på det centrala nervsystemet och påverkar både sinnet och kroppen. En del av dessa effekter kan inte upphävas.9 Rökning har orsakat lungsjukdom i slutstadiet och kräver syrgastuber dygnet runt. När detta inträffar klarar en person inte längre av att fungera normalt. Enkla saker som att gå från sovrummet till toaletten är nästan omöjligt på grund av svår andnöd.9

”Jag hamnade på mentalsjukhus för det hade gått 10 dagar och jag hade fått 10 till 15 timmars sömn totalt.”