Marijuana

VERKNINGAR PÅ KORT SIKT

Man and group of people smoking weed.
 • Minnesproblem på kort sikt
 • Svår ångest, inklusive rädsla för att man är iakttagen eller förföljd (paranoia)
 • Mycket märkligt beteende; se, höra eller känna lukten av saker som inte finns där, att inte kunna skilja fantasi från verkligheten (psykos)
 • Panik
 • Hallucinationer
 • Förlust av förnimmelsen av personlig identitet
 • Försämrad reaktionstid
 • Ökad hjärtverksamhet (och risk för hjärtattack)
 • Ökad risk för stroke
 • Problem med samordning (försämrar säker bilkörning eller att idrotta)
 • Sexuella problem (för män)
 • Upp till sju gånger mer benägna att få sexuellt överförda könsinfektioner
  än icke-användare (för kvinnor) 22,32 & 33

VERKNINGAR PÅ LÅNG SIKT

 • Nedgång i IQ (upp till 8 poäng om långvarigt bruk började i ung ålder)
 • Dålig prestation i skolan och större risk att misslyckas
 • Nedsatt tänkande och förmåga att lära och utföra komplexa arbetsuppgifter
 • Lägre tillfredsställelse med livet
 • Beroende (cirka 9 % av de vuxna och 17 % av personer som började röka som tonåringar)
 • Potentiell utveckling till missbruk av opiater
 • Relationsproblem; våld mot nära partner
 • Antisocialt beteende, inklusive att stjäla pengar eller ljuga
 • Ekonomiska svårigheter
 • Ökat beroende av socialen
 • Större risk att bli arbetslös eller inte få bra jobb.33
Man and group of people smoking weed.

”Jag började använda det som en utmaning från en bästis som sade att jag var för harig för att röka en marijuanacigarrett och ta ett par öl. Då var jag 14 år. Efter 7 års missbruk av droger och alkohol befann jag mig vid vägens slut. Jag använde inte längre drogen för att känna eufori, utan bara för att känna mig något så när normal.

Sedan började jag ha negativa känslor om mig själv och mina förmågor. Jag avskydde paranoian [misstänksamhet, misstroende eller rädsla för andra människor]. Jag avskydde att behöva gå omkring och vara rädd hela tiden. Och jag avskydde att inte lita på mina vänner. Jag blev så paranoid att jag lyckades driva bort alla, och hamnade sedan i det fruktansvärda tillstånd som ingen vill hamna i – ensamhet. Jag kunde vakna upp på morgonen och börja ta det, och fortsätta ta det hela dagen.” – Paul