Menu background image
Värkmedicin

SMÄRTSTILLANDE MEDEL: KORT HISTORIK

Opiater, som framställs ur opiumvallmon, är mycket beroendeframkallande och har använts i tusentals år, både som sällskapsdroger och för medicinska syften.

Foto: AP Wideworld

Opiater, vilka ursprungligen kommer från opiumvallmon, har använts i tusentals år både för avkoppling och i medicinska syften. Den mest aktiva substansen i opium är morfin – som fått sitt namn efter Morfeus, grekernas gud för drömmar. Morfin är ett mycket kraftigt smärtstillande medel, men är även mycket beroendeframkallande.

På 1500-talet användes laudanum, opium (opiumdroppar), framställt i en alkoholbaserad lösning, som ett smärtstillande medel.


Foto: AP Wideworld

Morfin skildes ut (extraherades) ur opium i ren form första gången i början av 1800-talet. Det användes allmänt som smärtstillande medel under amerikanska inbördeskriget och många soldater blev beroende.

Kodein, en mindre kraftfull drog som man funnit i opium men som kan framställas på syntetisk väg, isolerades första gången år 1830 i Frankrike av Jean-Pierre Robiquet, för att ersätta obearbetat opium för medicinska syften. Det används främst som botemedel för hosta.

Morfin, den mest aktiva substansen i opium, är ett mycket kraftfullt smärtstillande medel som gjorde många amerikanska soldater till missbrukare under inbördeskriget.

Foto: AP Wideworld

Under hela 1800-talet växte användandet av opium för avkoppling och ökade år 1830 britternas beroende av drogen till högsta nivån dittills. Engelsmännen skickade krigsfartyg till Kinas kust år 1839 som svar på Kinas försök att minska opiumhandeln, vilket startade ”första opiumkriget”.

År 1874 försökte kemister att hitta en mindre beroendeframkallande form av morfin och tog fram heroin. Men heroin hade dubbel styrka jämfört med morfin, och heroinberoende blev snart ett allvarligt problem.

En flaska med kodeintabletter – alla opiater lindrar smärta temporärt men är mycket beroende­framkallande.

Amerikanska kongressen förbjöd opium år 1905 och året därpå antogs ”the Pure Food and Drug Act” (ung. lagen om mat och läkemedel utan tillsatser) som krävde att man redogjorde för innehållet på alla läkemedelsetiketter.

Metadon syntetiserades först år 1937 av de tyska vetenskapsmännen Max Bockmühl och Gustav Ehrhart vid bolaget IG Farben. De sökte ett smärtstillande medel som skulle vara enklare att använda vid operationer och med mindre beroende potential än morfin och heroin.

Ändå anses metadon av många vara ännu mer beroendeframkallande än heroin.

Under tiden fick den illegala opiumhandeln ett uppsving. Under år 1995 producerade Sydostasien 2 500 ton årligen.

Nya smärtstillande medel kom ut på marknaden med godkännande från Food and Drug Administration: Vicodin år 1984, OxyContin år 1995 och Percocet år 1999.

Alla dessa är syntetiska opiater som imiterar kroppens egna smärtstillande medel.