Värkmedicin

INTERNATIONELLA STATISTIKER

Bland dem som tog olagliga droger första gången under 2007, var de mest populära substanserna marijuana och receptbelagda smärtstillande medel – vilka båda användes av ungefär lika stort antal amerikaner i åldern 12 år och uppåt. Icke-medicinskt bruk av smärtstillande medel steg med 12 %.

En av tio gymnasieelever i USA medger att de missbrukar receptbelagda smärtstillande medel.

Missbruk av smärtstillande medel motsvarar tre fjärdedelar av alla fall av missbruk av receptbelagda medel. Det smärtstillande medlet hydrokodon är det receptbelagda läkemedel i USA som oftast ”kommit på avvägar” och missbrukats.

Metadon, som en gång användes vid behandlingscenter för drogberoende och nu används av läkare som smärtstillande medel, befanns ha orsakat 785 dödsfall år 2007, enbart i delstaten Florida.

Missbruk av receptbelagda medel blir också allt vanligare bland äldre amerikaner, detta gäller särskilt ångestdämpande medel som Xanor och smärtstillande medel som OxyContin.

I Storbritannien hävdas tiotusentals människor vara beroende av smärtstillande medel såsom Solpadeine och Neurofen Plus.

Läkare och rehabiliteringsterapeuter rapporterar att missbruk av receptbelagda smärtstillande medel är ett av de svåraste missbruken att behandla.