2. Ord som används

Kontrollera ditt ordförråd

Nästa steg blir att läsa häftet Sanningen om crystal meth och metamfetaminer. Innan du börjar, kontrollera din förståelse av följande ord som har att göra med crystal meth och metamfetaminer: