3.5 Läs häftet

Läs: Hur metamfetamin påverkar människors liv

HUR METAMFETAMIN PÅVERKAR MÄNNISKORS LIV

När människor tar metamfetamin tar det över deras liv i olika hög grad. Missbruket kan indelas i tre kategorier.

LÅGINTENSITETSMISSBRUK AV METAMFETAMIN:
Lågintensitetsmissbrukare sväljer eller snortar metamfetamin. De vill ha den extra stimulans som metamfetamin ger så att de kan hålla sig vakna tillräckligt länge för att avsluta en uppgift eller ett arbete, eller de vill ha den aptitnedsättande effekten för att gå ner i vikt. De är ett steg från ”binge”-missbruk (okontrollerat bruk av ett ämne eller medel).
BINGE-MISSBRUK AV METAMFETAMIN: ”
Binge”-missbrukare (uttalas ”binndj”, okontrollerat bruk av en drog eller alkohol) röker eller injicerar metamfetamin. Detta ger dem en mer intensiv dos av drogen och de upplever en starkare ”kick”, vilket är psykologiskt beroende­framkallande. De är nu på gränsen till att bli högintensitetsmissbrukare.
HÖGINTENSITETSMISSBRUK AV METAMFETAMIN:
Högintensitetsmissbrukarna är de narkomaner som i USA ofta kallas ”speed freaks”. Hela deras tillvaro fokuseras på att förhindra kraschen, den plågsamma depressionen efter drogruset. Så för att uppnå den önskade ”kicken” från drogen, måste de ta allt mer av den. Men precis som med andra droger är varje påföljande metamfetaminrus svagare än det föregående och driver in missbrukaren i en mörk och dödlig spiral av missbruk.