3.4 Läs häftet

Läs: De dödliga verkningarna av meth

DE DÖDLIGA VERKNINGARNA AV METH

Man kan känna igen det anskrämliga utseendet hos en crystal meth- missbrukare på att hans ansikte vanställts genom ärr och för tidigt åldrande.
(Foto: courtesy Attorney General’s Office, Taswell County, Illinois)


Hur det påverkar en människa på kort och lång sikt

När man tar meth och crystal meth upplever man en falsk känsla av välbefinnande och energi, och då får personen en benägenhet att driva kroppen snabbare och längre än den normalt klarar. Därför kan droganvändare uppleva en allvarlig ”krasch”, eller ett fysiskt och mentalt sammanbrott, när verkningarna av drogen upphör.

Eftersom fortsatt användning av drogen dämpar de naturliga hungerkänslorna, kan missbrukare uppleva extrem viktförlust. De negativa verkningarna kan också omfatta sömnstörningar, hyperaktivitet, illamående, en falsk föreställning om egen styrka, ökad aggressivitet och irritation.

Andra allvarliga verkningar kan inkludera sömnlöshet, förvirring, hallucinationer, ångest och paranoia.1 I vissa fall kan bruk framkalla krampanfall som kan leda till döden.

Långsiktiga skador

På lång sikt kan användningen av meth ge obotliga skador: förhöjd hjärtverksamhet och ökat blodtryck, skadade blodkärl i hjärnan vilket kan leda till stroke eller oregelbundna hjärtslag, vilket i sin tur kan orsaka kardiovaskulär 2 kollaps eller död; samt skador på lever, njurar och lungor.

Användare kan drabbas av skador på hjärnan, vilket inbegriper försämrat minne och ökande oförmåga att förstå abstrakta tankar. De som återhämtar sig upplever vanligtvis minnesluckor och extrema humörsvängningar.

METH-SKADOR

PÅ KORT SIKT

 • Aptitlöshet
 • Ökad hjärtverksamhet, högre blodtryck och kroppstemperatur
 • Vidgade pupiller
 • Sömnstörningar
 • Illamående
 • Besynnerligt, oberäkneligt ibland våldsamt beteende
 • Hallucinationer, extremt uppjagat tillstånd, lättretlighet
 • Panik och psykos
 • Överdoser kan leda till krampanfall, epileptiska anfall och död

VERKNINGAR PÅ LÅNG SIKT

 • Obotliga skador på blodkärl i hjärta och hjärna, högt blodtryck som leder till hjärtattack, stroke och död
 • Skador på lever, njurar och lungor
 • Vävnaderna i näsan förstörda om drogen snortas
 • Andningsproblem vid rökning
 • Infektionssjukdomar och varbölder vid injicering
 • Undernäring, viktförlust
 • Allvarlig tandröta
 • Desorientering, apati, förvirrad utmattning
 • Starkt psykologiskt beroende
 • Psykos
 • Depression
 • Skador på hjärnan som liknar Alzheimers sjukdom,3 stroke och epilepsi
 1. 1. paranoia: (förföljelsemani), misstänksamhet, misstro mot eller rädsla för andra människor.
 2. 2. kardiovaskulär: involverar hjärta och blodkärl.
 3. 3. Alzheimers sjukdom: sjukdom som drabbar en del äldre människor och som åtföljs av minnesförlust.