3. Läs häftet

Läs: Vad är crystal meth?

VAD ÄR CRYSTAL METH?

Foto: istock.com/Lou Oats

Crystal meth är kort för crystal methamphetamine (kristall-metamfetamin). Det är bara en form av drogen metamfetamin.

Metamfetamin är en vit kristallisk drog som människor tar genom snortning (inandning av ett pulver genom näsan), rökning eller injicering med spruta. En del tar det oralt, men alla utvecklar ett starkt begär att fortsätta ta drogen eftersom den skapar en falsk känsla av lycka och välbefinnande – en kick (stark känsla) av tillit, hyperaktivitet och energi. Man upplever även att aptiten minskar. Dessa verkningar av drogen varar normalt i 6–8 timmar, men kan hålla i sig upp till 24 timmar.

Den första upplevelsen kan innehålla ett visst välbehag, men redan från början sätter metamfetaminet i gång med att fördärva användarens liv.

Methmissbrukare 2002
... och 2 ½ år senare

Vad är metamfetamin?

Metamfetamin är en illegal drog av samma klass som kokain och andra kraftigt verkande gatudroger. Den har många smeknamn – ”meth”, ”crank”, ”chalk” eller ”speed” är de vanligaste i USA. (Se lista över slangbeteckningar.)

Crystal meth, till exempel, tas av människor i alla åldrar, men är vanligast som en ”klubbdrog” och tas när man festar på nattklubbar eller på ravepartyn. Dess vanligaste smeknamn i USA är”ice” och ”glass”.

Det är ett farligt och kraftigt kemiskt ämne och, liksom alla droger, ett gift som först stimulerar, men sedan systematiskt börjar förstöra kroppen. Följaktligen är det förknippat med allvarliga hälsoproblem, däribland minnesförlust, aggressivitet, psykotiskt beteende och eventuellt skador på hjärta och hjärna.

Eftersom meth i hög grad är beroendeframkallande bränner det upp kroppens resurser och skapar ett förödande beroende som bara kan lindras genom att man tar mer av drogen.

Verkan av crystal meth är högst koncentrerad och många användare rapporterar att de blivit fast (beroende) från första gången de använde det.

”Jag prövade det en gång och BOOM! så var jag beroende”, sade en methmissbrukare, som förlorade sin familj, sina vänner, sitt yrke som musiker och slutade som hemlös.

Följaktligen är det ett av de svåraste drogmissbruken att behandla och många dör i dess grepp.

”Jag började använda crystal meth när jag gick i high school. Innan min första termin på college var över hade meth blivit ett så stort problem att jag måste sluta skolan. Jag såg ut som jag hade vattenkoppor, efter att jag stått framför spegeln i timmar och stirrat och rivit mig själv. Jag tillbringade all min tid på att antingen konsumera meth, eller försöka få tag på det.”
– Anne Marie