3.6 Läs häftet

Läs: Stadierna för ”meth-upplevelsen”

STADIERNA FÖR ”METH-UPPLEVELSEN”

1) Kicken – En kick är den inledande reaktionen som missbrukaren upplever när han röker eller injicerar metamfetamin. Under kicken ökar hans hjärtslag och metabolism,1 blodtryck och puls skjuter i höjden. I motsats till den kick man får från crack-kokain, som varar i omkring 2–15 minuter, kan metamfetaminkicken hålla i sig upp till 30 minuter.

2) Ruset – Kicken följs av ett rus, ibland kallat ”shoulder”. Under detta rus känner sig missbrukaren ofta aggressivt smartare, blir grälsjuk, avbryter ofta andra människor och avslutar deras meningar. Missbrukare kan bli intensivt fokuserade på någon alldaglig eller betydelselös syssla, som t.ex. att gång på gång putsa samma fönster, vilket kan pågå i timmar. Ruset kan vara i 4–16 timmar.

3) Binge (uttalas ”binndj”) – Okontrollerat bruk av en drog eller alkohol. Det avser missbrukarens strävan att behålla ruset genom att röka eller injicera mer metamfetamin. Denna ”binge” kan vara i tre till femton dagar. Under denna period blir missbrukaren hyperaktiv, både mentalt och fysiskt. Varje gång missbrukaren röker eller injicerar mer av drogen, upplever han en ny men mindre kick, tills det slutligen inte blir någon kick och inget rus alls.

4) Tweaking – En metamfetamin­missbrukare är farligast när han upplever den fas av missbruket som kallas ”tweaking” – ett tillstånd som uppstår i slutet av en drog-”binge”, när metamfetaminet inte längre ger någon kick eller rus. Då han är oförmögen att lindra de förfärliga känslorna av tomhet och begär mister han sin identitetskänsla. Intensiv klåda är vanligt och missbrukaren kan bli övertygad om att det kryper insekter under huden. När en missbrukare inte kan sova på flera dygn är han ofta i ett fullständigt psykotiskt tillstånd och lever i sin egen värld, och ser och hör sådant som ingen annan kan uppfatta. Hans hallucinationer är så levande att de förefaller verkliga och han kan bli fientlig och farlig för både sig själv och andra, eftersom han är avskärmad från verkligheten. Risken för självstympning är stor.

5) Kraschen – För ”binge”-missbrukaren kommer kraschen när kroppen lägger av, ur stånd att palla för de verkningar från drogen som överväldigar den; detta resulterar i en lång sömnperiod för personen. Till och med den uslaste och mest våldsamma missbrukare blir nästan livlös under kraschen. Kraschen kan vara i en till tre dagar.

6) Metamfetaminbaksmälla – Efter kraschen vaknar missbrukaren upp i ett förfallet tillstånd, utsvulten, uttorkad och fullständigt utmattad fysiskt, mentalt och emotionellt. Detta stadium varar vanligtvis från 2 till 14 dagar. Det leder till påtvingat missbruk, eftersom ”lösningen” på dessa känslor är att ta mer meth.

7) Abstinens – Ofta kan trettio till nittio dagar förflyta efter den senaste droganvändningen, innan missbrukaren inser att han är i abstinensfasen. Först blir han deprimerad, förlorar sin energi och förmågan att uppleva njutning. Då kopplar begäret efter mer metamfetamin på och missbrukaren blir ofta självmordsbenägen. Eftersom abstinensbesvären efter metamfetamin är ytterst plågsamma och svåra, återfaller de flesta missbrukare; därför vänder 93 % av dem som får traditionell behandling tillbaka till att missbruka metamfetamin.

  1. 1. metabolism: de processer i kroppen som omvandlar föda till energi.