Marijuana

INTERNATIONELLA STATISTIKER

Enligt Förenta Nationerna använder 158,8 miljoner människor över hela världen marijuana – mer än 3,8 % av jordens befolkning.

  • Över 94 miljoner människor i USA har berättat att de har använt det åtminstone en gång.
  • Enligt 2007 års nationella undersökning av droganvändning och hälsa, (National Survey on Drug Use and Health), missbrukade 2,1 miljoner människor i USA marijuana för första gången det året.
  • Bland 12- till 17-åringar rökte 6,7 % marijuana under år 2007.
  • Enligt bedömningar från amerikanska regeringen har inhemsk marijuanaproduktion ökat under de senaste tjugofem åren: från 1 000 ton år 1981 till 10 000 ton år 2006. Föga förvånande är att 58 % av de mellan 12 och 17 år säger att hasch är lätt att få tag i. Användare av marijuana i USA spenderade uppskattningsvis 10,5 miljarder dollar på drogen år 2000.
  • Under år 2005 var 242 200 besök på akutmottagningar i USA marijuanarelaterade.
  • Enligt USAs Drug Enforcement Administration (narkotikamyndigheterna), har en stor procentandel av de som arresteras för brott positiva testvärden på marijuana. Nationellt sett har 40 % av alla vuxna män haft ett positivt test vid tiden för deras gripande.
  • Av vuxna, 26 år eller äldre, som hade använt marijuana före 15 års ålder, hade 62 % fortsatt med att använda kokain vid någon senare punkt i deras liv. 9 % fortsatte med att använda heroin åtminstone en gång, och 54 % använde, utan medicinskt syfte, sinnesförändrande receptbelagda medel.
  • Näst efter alkohol är marijuana den vanligaste substans man funnit i kropparna hos förare som varit inblandade i bilolyckor med dödlig utgång.