Crack

VERKNINGAR AV CRACK-KOKAIN

Vilka är verkningarna på kort sikt av crack-kokain?

Kokainet ger en kortvarig, intensiv kick som omedelbart följs av det motsatta – intensiv depression, retlighet, och ett begär efter mer av drogen. Folk som ofta använder det äter och sover inte ordentligt. De kan uppleva starkt ökad hjärtverksamhet, muskelryckningar och konvulsioner. Drogen kan få människor att känna sig paranoida,1 arga, fientliga och ängsliga – till och med när de är höga.

Oavsett hur mycket drog som används eller hur ofta, ökar crack-kokain risken att användaren drabbas av en hjärtattack, stroke, ett epileptiskt anfall eller andnöd, av vilka vart och ett kan resultera i plötslig död.

Att röka crack innebär ytterligare en serie hälsorisker. Crack blandas ofta med andra ämnen som ger ifrån sig giftiga ångor när de brinner. Eftersom crackrök inte behåller sin styrka så länge, är crackpipor normalt mycket korta. Detta ger ofta spruckna läppar och blåsor, så kallade ”crackläppar”, på grund av att användarna använder en mycket varm pipa som pressas mot läpparna.

”Det enda jag tänkte på var crack-kokain. Om någon erbjöd en aldrig så lite, tog jag emot det direkt. Det är som att erbjuda en svältande man en limpa bröd ifall han går flera kilometer ...

Saken ställdes på sin spets när jag hade rökt oavbrutet under ett par veckor. En dag bara bestämde jag mig för att jag fått nog – jag kunde inte leva så här längre. Och jag försökte begå självmord.

Jag måste göra ett försök och kämpa ...Jag hoppas mina överlevnadsinstinkter tar över.” – John

Vilka är verkningarna på lång sikt av crack-kokain?

Förutom de vanliga riskerna i samband med kokainmissbruk kan den som använder crack uppleva allvarliga andningsproblem vilket inbegriper hosta, andfåddhet, skador på och blödningar i lungorna.

Långvarigt bruk av crack-kokain kan ge allvarliga skador på hjärta, lever och njurar. Användare har lättare för att dra på sig infektionssjukdomar.

Fortsatt daglig användning orsakar förlust av sömn och aptitlöshet, vilket leder till undernäring. Att röka crack-kokain kan även orsaka aggressivitet och förföljelsemani.

Eftersom crack-kokain ingriper i hjärnans sätt att bearbeta kemikalier, behöver man mer och mer av drogen enbart för att känna sig ”normal”. Människor som blir beroende av crack-kokain (precis som med de flesta andra droger) förlorar intresset för andra områden av livet.

(Foto: courtesy infoImagination.org)

När ruset avtar ger det svåra depressioner, vilka blir djupare och djupare för varje gång. Detta kan bli så allvarligt att personen kommer att göra vad som helst för att få tag på drogen – till och med begå mord. Och om han eller hon inte kan få tag på crack-kokain, kan depressionen bli så intensiv att den driver missbrukaren till självmord.

”Jag pensionerade mig från en framgångsrik chefsbefattning och hade två döttrar som jag hade fått igenom college, och hade gjort mig förtjänt av min pension. Min avskedsfest var emellertid början på fem års helvete. Det var då jag provade på crack-kokain första gången. Under de följande fem åren förlorade jag mitt hem, min fru, alla mina finansiella resurser, min hälsa och nästan mitt liv. Jag tillbringade också två år i fängelse.” – William

KROPPSLIGA OCH MENTALA VERKNINGAR

VERKNINGAR PÅ KORT SIKT

Eftersom det röks blir effekten av crack-kokain mer omedelbar och mer intensiv än från kokain som kommer i pulverform.

 • Aptitlöshet
 • Ökad hjärtverksamhet, högre blodtryck och kroppstemperatur
 • Sammandragning av blodkärl
 • Ökad andhämtning
 • Vidgade pupiller
 • Sömnstörningar
 • Illamående
 • Överstimulering
 • Besynnerligt, oberäkneligt och ibland våldsamt beteende
 • Hallucinationer, hypernervositet, lättretlighet
 • Känselhallucinationer att insekter krälar under huden
 • Intensivt lyckorus
 • Oro och förföljelsemani
 • Depression
 • Intensivt drogbegär
 • Panik och psykos
 • Konvulsioner, epileptiska anfall och plötsliga dödsfall till följd av höga doser (t.o.m. om det intas bara en gång)

VERKNINGAR PÅ LÅNG SIKT

 • VERKNINGAR PÅ LÅNG SIKT
 • Skador på lever, njurar och lungor
 • Svåra bröstsmärtor
 • Andnöd
 • Infektionssjukdomar och varbölder vid injicering
 • Undernäring, viktförlust
 • Allvarlig tandröta
 • Hörsel- och känselhallucinationer
 • Sexuella problem, skador på fortplantningsorganen och sterilitet (för både män och kvinnor)
 • Desorientering, apati, förvirrad utmattning
 • Retlighet och humörsvängningar
 • Ökad förekomst av riskabelt beteende
 • Delirium eller psykos
 • Allvarlig depression
 • Tillvänjning och beroende (t.o.m. efter bara en gång)
 1. 1. paranoid: misstänksam, misstror eller är rädd för andra människor.