Crack

SANNINGEN OM DROGER

Den verkliga lösningen är att skaffa sig fakta och att aldrig börja ta droger.

Droger är i grunden gifter. Verkningarna beror på hur mycket man tar.

En liten mängd ger stimulans (ökar aktiviteten). En något större mängd verkar som ett lugnande medel (saktar ner en). En ännu större mängd verkar som ett gift och kan döda.

Detta gäller alla droger. Det är bara mängden man behöver för att uppnå effekten, som skiljer.

Men många droger har en annan nackdel: De påverkar sinnet direkt. De kan förvanska droganvändarens uppfattning om det som händer omkring honom. Följden blir att personens handlingar kan bli egendomliga, irrationella, opassande och till och med destruktiva.

Droger blockerar alla förnimmelser, både önskvärda och oönskade. Så även om de ger tillfällig hjälp genom att lindra smärta, slår de också ut förmåga och vakenhet och grumlar ens tänkande.

Mediciner är droger avsedda att påskynda eller sakta ner eller förändra någonting av det sätt på vilket ens kropp fungerar, eller försöka få den att fungera bättre. Ibland är de nödvändiga. Men de är fortfarande droger: de verkar som stimulerande eller lugnande medel, och alltför mycket kan döda en. Så om man inte använder mediciner så som det är meningen att de ska användas, kan de vara lika farliga som illegala droger.

Varför tar folk droger?

Folk tar droger för att de vill förändra något i sitt liv.

Här är några skäl som unga människor angivit till att de tar droger:

  • För att passa in
  • För att fly bort eller slappna av
  • För att lindra uttråkning
  • Det får dem att verka vuxna
  • För att göra uppror
  • För att experimentera

De tror droger är en lösning. Men till slut är det drogerna som blir problemet.

Även om det kan vara svårt att ta itu med sina problem, är följderna av drogmissbruk alltid värre än det problem som man försöker lösa med droger. Den verkliga lösningen är att skaffa sig fakta och aldrig börja med droger.

FÖRSÄKRA DIG OM ATT ANDRA SKAFFAR SIG FAKTA

Dessa sidor av drugfreeworld.org är baserade på innehållet i våra fjorton lättlästa häften i serien Sanningen om droger.

Dessa häften är gratis och kan beställas som en uppsättning eller individuellt. Du kan ge dem till vänner, familj och andra som borde känna till de fakta de innehåller.

Tipsa andra om denna webbsajt.

Klicka här för att UTAN KOSTNAD beställa häftena Sanningen om droger
Se referenslitteraturen till Sanningen om crack-kokain här.