Crack

INTERNATIONELLA STATISTIKER

I USA:s federala domstolar under 2007 befanns 5 477 personer skyldiga till crackrelaterad brottslighet. Över 95 % av dessa lagbrytare hade varit inblandade i crack-kokainlangning.

Situationen är annorlunda i Europa. European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction rapporterar att missbruk av crack-kokain i allmänhet är begränsat till minoritetsgrupper i större städer med hög arbetslöshet och fattiga levnadsförhållanden. År 2006 rapporterade 20 europeiska länder att crack-kokainmissbrukare utgjorde endast 2 % av alla drogmissbrukare som började med drogrehabilitering, och de flesta rapporterades från Storbritannien.

Crack och brottslighet

11,6 % av dem som greps hade använt crack den gångna veckan.
Honolulu, Hawaii
49,8 % av alla som greps av polisen hade tidigare använt crack.
Atlanta, Georgia

Undersökningen år 2007 av US National Survey on Drug Use and Health, visade att 8,6 miljoner amerikaner från 12 års ålder och uppåt, uppgav att de hade använt crack. Bland de tillfrågade som var mellan 18 och 25 år, svarade 6,9 % att de hade använt crack under det gångna året. En undersökning som år 2007 gjordes av US Government's Monitoring the Future fann man, att bland high school-elever hade 3,2 % av dem i årskurs 12 använt crack-kokain vid något tillfälle.

 

I USA var crack-kokain den vanligaste drogen som missbrukades bland de 178 475 personer som togs in för behandling år 2006. Detta motsvarade 71 % av alla kokainmissbrukare som togs in till behandling för första gången det året.

 

”Det är en totalt självisk drog, detta crack. Den tar över ditt liv. Crack fångar en snabbt. Det tar inte lång tid alls. Begäret det orsakar är oerhört. Och till slut använder man det ofta, eftersom kicken är så kortvarig.”  – Peter