Ecstasy

DRÖM ELLER MARDRÖM?

  • Enligt undersökningen National Survey on Drug Use and Health (ung. nationella undersökningen om narkotikaanvändning och hälsa) som gjordes år 2007 har uppskattningsvis 12,4 miljoner amerikaner i åldern 12 år och uppåt prövat på ecstasy åtminstone en gång i sitt liv, vilket utgör 5 % av USA:s befolkning i denna åldersgrupp.
  • Resultat av undersökningen år 2007 visade att 2,3 % av åttondeklassare, 5,2 % av tiondeklassare och 6,5 % av tolfteklassare hade prövat på ecstasy åtminstone en gång.
  • 92 % av dem som börjar använda ecstasy går senare över till andra droger, däribland marijuana, amfetamin, kokain och heroin.

Inbillat kärlekspiller – av med masken

Ecstasy kallas ofta ”kärlekspillret” därför att det förstärker förnimmelserna av färg och ljud och påstås förstärka förnimmelserna när man rör vid eller omfamnar någon, särskilt under sex.

Men ecstasy innehåller ofta hallucinogener, som är droger som påverkar sinnet och får människor att se eller känna saker som egentligen inte finns där. Hallucinogener kan kasta in en person i en skrämmande eller sorglig händelse från det förflutna, där han eller hon fastnar utan att ens inse det.

Uppfattningen om att ecstasy är ett ”kärlekspiller” är en av de många lögner som sprids om drogen.

Ecstasy är emotionellt skadligt och användare lider ofta av depression, förvirring, svår ängslan, förföljelsemani, 1 psykotiskt beteende och andra psykiska problem.

”Ravepartyn är okej, så länge som man inte tar ecstasy. Men så snart man börjar tycker man att folk som råder en att sluta är idioter. Man börjar tro att man hittat något fantastiskt, och andra får inte försöka tala om motsatsen för en. När man börjar tycka om ecstasy är det för sent, då är man redan förlorad.” – Pat

  1. 1. paranoia: (förföljelsemani), misstänksamhet, misstro mot eller rädsla för andra människor.