Ecstasy

VERKNINGAR PÅ KORT SIKT

 • Nedsatt omdöme
 • Falsk känsla av tillgivenhet
 • Förvirring
 • Depression
 • Sömnsvårigheter
 • Svår ångest
 • Paranoia
 • Begär efter droger
 • Muskelspänningar
 • Matthet och frossbrytningar eller svullnad
 • Ofrivillig ihopbitning av tänderna
 • Suddig syn
 • Illamående

Verkningar på lång sikt

 • Långvariga hjärnskador som påverkar tänkande och minne
 • Skador på de delar av hjärnan som reglerar livsviktiga funktioner som t.ex. inlärning, sömn och emotion
 • Det är som om hjärnans växel hade slitits itu och sedan fått nya ledningar dragna baklänges
 • Förstörda nervbanor och nervändar
 • Depression, ångest, minnesförlust
 • Njursvikt
 • Kraftiga blödningar
 • Psykos
 • Kardiovaskulär1 kollaps
 • Konvulsioner
 • Döden
 1. 1. kardiovaskulär: som har att göra med både hjärta och blodkärl.