Menu background image
Heroin

INTERNATIONELLA STATISTIKER

  • Uppskattningsvis 13,5 miljoner människor världen över tar opiater (opiumliknande substanser), varav 9,2 miljoner använder heroin.
  • År 2007 kom 93 % av världens opiumutbud från Afghanistan. (Opium är den råvara från vilken heroin utvinns.) Det totala exportvärdet var omkring 4 miljarder dollar, av vilket nästan tre fjärdedelar gick till narkotikalangare. Omkring en fjärdedel gick till afghanska opiumodlare.
  • År 2007 rapporterade National Survey on Drug Use and Health att det fanns 153 000 heroinanvändare i USA. Andra bedömningar har uppskattat att siffran är så hög som 900 000.
  • Opiater, huvudsakligen heroin, var inblandat i fyra av fem drogrelaterade dödsfall i Europa, enligt en rapport 2008 från European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction.
  • Opiater, främst heroin, står för 18 % av intagningarna för narkotika- och alkoholavvänjning i USA.

Från den dag jag började använda drogen slutade jag aldrig. Inom en vecka hade jag gått från att snorta det till att injicera det. Inom en månad var jag beroende och hade gjort av med alla mina pengar. Jag sålde allt jag ägde som hade något värde, och till slut också vad min mor ägde. Inom ett år hade jag förlorat allt.

Jag sålde min bil, förlorade mitt jobb, sparkades ut av min mor, hade en kreditkortsskuld på 25 000 dollar, och levde på gatorna i Camden i delstaten New Jersey. Jag ljög, stal och bedrog.

Jag våldtogs, misshandlades, överfölls, rånades, greps av polisen, var hemlös, sjuk och desperat. Jag insåg att ingen kunde leva ett liv som det under någon längre tid och jag visste att jag snart skulle komma att dö. Om inte annat så var döden bättre än ett liv som knarkare.” – Alison