Heroin

HEROINETS DESTRUKTIVA VERKNINGAR

Droger är lika med död. Om man inte gör något för att komma ur det, slutar det med att man dör. Att vara drogmissbrukare är att vara fängslad. I början tycker man att drogerna är ens vänner (de kan tyckas hjälpa en bli kvitt de saker eller känslor som besvärar en). Men snart vaknar man på morgonen och tänker bara på droger.

”Hela ens dag går åt till att hitta eller ta droger. Man blir hög hela eftermiddagen. På kvällen somnar man med hjälp av heroin. Och man lever bara för det. Man är i ett fängelse. Man stångar huvudet mot en vägg hela tiden, men man kommer ingenstans. Till slut blir fängelset ens grav.” – Sabrina

 


OMEDELBAR SKADA: De första verkningarna av heroin inbegriper förstärkta förnimmelser – en ”kick”. Detta åtföljs ofta av en varm känsla i huden och torr mun. Ibland kan den inledande reaktionen inbegripa uppkastningar och svår klåda.

När dessa första verkningar avtar, blir användaren dåsig i flera timmar. De grundläggande kroppsfunktionerna som till exempel andning och hjärtslag avtar.

Inom några timmar efter det att verkningarna av drogen har avtagit, börjar missbrukarens kropp kräva mer. Om han inte får ännu en ”sil”, börjar han uppleva abstinenssymptom. Abstinenssymptomen inbegriper de extrema fysiska och psykiska symptom som upplevs, om inte kroppen på nytt förses med nästa heroindos. Abstinenssymptom inbegriper rastlöshet, värk och smärta i skelettet, diarré, uppkastningar och svårt obehag.

Den intensiva kick en användare eftersträvar varar bara några minuter. Vid fortsatt bruk behöver han allt större mängder av drogen enbart för att känna sig ”normal”.

Verkningar på kort sikt

  • ”Kick”
  • Långsam andning
  • Dimmiga mentala förmågor
  • Illamående och uppkastningar
  • Lugnande; dåsighet
  • Hypotermi (kroppstemperatur lägre än normalt)
  • Koma eller död (på grund av överdos)