Missbruk av receptbelagda medel

INTERNATIONELLA STATISTIKER

Varje dag missbrukar 2 500 barn och ungdomar (12 till 17 år) i USA receptbelagda smärtstillande medel för första gången.

Missbruk av receptbelagda medel, dock mest utbrett i USA, är ett problem i flera områden runt om i världen, däribland Europa, södra Afrika och södra Asien. Enbart i USA, missbrukar mer än 15 miljoner människor receptbelagda medel, mer än det sammanlagda antalet som rapporterades missbruka kokain, hallucinogena droger, inhalationsmedel och heroin.

År 2006 missbrukade 2,6 miljoner människor i USA receptbelagda medel för första gången.

En undersökning år 2007 i USA visade att 3,3 % av barn mellan 12 och 17 år och 6 % av personer mellan 17 och 25 år hade missbrukat receptbelagda medel den gångna månaden.

Missbruk av receptbelagda medel orsakar den största andelen dödsfall från överdosering av droger. Av de 22 400 dödsfallen från överdosering i USA år 2005, var smärtstillande opiater den vanligast funna drogen och svarade för 38,2 % av dessa dödsfall.

År 2005 medgav 4,4 miljoner ungdomar (i åldrarna 12 till 17 år) i USA att de tog receptbelagda smärtstillande medel, och 2,3 miljoner tog receptbelagda centralstimulerande medel som t.ex. Ritalin. 2,2 miljoner missbrukade receptfria medel som t.ex. hostmedicin. Genomsnittsåldern för de som provar det första gången, är nu 13 till 14 år.

DÖDSORSAKER

Receptbelagda
medel
Gatudroger
totalt:
39 %
45 %(Amfetamin
+ heroin
+ metamfetamin
+ kokain)

Lugnande preparat, opiater och antidepressiva medel är ansvariga för fler dödsfall genom överdoseringar (45 %) än kokain, heroin, metamfetamin och amfetaminer (39 %) sammantagna. I USA brukade de flesta dödsfallen inträffa i innerstäderna i afroamerikanska kvarter, men vita samhällen på landsbygden har nu gått förbi dessa. Samma trend kan man finna i antalet sjukhusvistelser för drogmissbruk och akuta intagningar på sjukhus på grund av överdoseringar. Av de 1,4 miljoner drogrelaterade akutintagningarna under år 2005 var 598 542 kopplade till missbruk av legala preparat enbart eller i kombination med andra droger.

Genom undersökning har man funnit ut att nästan 50 % av tonåringarna tror att legala droger är mycket säkrare än illegala gatudroger – 60 till 70 % säger att de hittar sina droger hemma i medicinskåpet.

Enligt National Center on Addiction and Substance Abuse vid Columbia University är det dubbelt så sannolikt att tonåringar som använder receptbelagda medel också använder alkohol, fem gånger mer sannolikt att de använder marijuana, och tolv till tjugo gånger mer sannolikt att de använder gatudroger såsom heroin, ecstacy och kokain, jämfört med tonåringar som inte missbrukar receptbelagda medel.

År 2007 fann USAs Drug Enforcement Administration att missbruk av det smärtstillande medlet Fentanyl dödade mer än 1 000 personer i USA det året. Det är 30–50 gånger starkare än heroin.

”Jag blev medveten om att jag tog alltmer Xanor regelbundet. Jag tog ledigt från arbetet för att kunna sluta med dem. Utan att veta att jag var beroende slutade jag helt tvärt med pillren och fick frossbrytningar [’cold turkey’]. Jag led i fyra dygn. Jag varken sov eller åt. Jag fick uppkastningar. Jag hade hallucinationer. Runt tredje dagen utan Xanor började mina rörelser vara okoordinerade och jag fick svårt att hålla balansen och stötte mot olika föremål. På fjärde dagen blev jag riktigt orolig när jag började få muskelryckningar.” – Patricia