Missbruk av receptbelagda medel

RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL: VAD DU INTE KÄNNER TILL

På grund av den potentiella risken för missbruk och beroende har många receptbelagda läkemedel klassats i samma kategori som opium och kokain av USAs Drug Enforcement Administration. Dessa innefattar Ritalin och Dexedrin (centralstimulerande medel), och de smärtstillande preparaten OxyContin, Demerol och Roxanol.

Många illegala gatudroger skrevs under en period ut av läkare eller psykiatriker, men förbjöds sedan när bevisen på deras skadliga verkningar inte längre kunde ignoreras. Exempel på dessa är heroin, kokain, LSD, metamfetamin och ecstasy.

Missbruk av legala droger kan till och med vara mer riskfyllt än missbruk av illegalt framställda droger. Styrkan hos en del av de syntetiska drogerna som finns att få på recept innebär stor risk för överdosering. Det gäller speciellt OxyContin och liknande smärtstillande medel, där dödsfall på grund av överdosering har mer än fördubblats under en femårsperiod.

Många människor inser inte att handlingen att distribuera och sälja legala medel (i andra fall än när det görs av en läkare) är en form av droglangning, och är lika olaglig som att sälja heroin eller kokain, och leder till stränga böter och fängelsestraff. När droglangning resulterar i dödsfall eller allvarlig kroppsskada kan det leda till livstids fängelse.

Typer av receptbelagda medel som missbrukas

Receptbelagda medel som tas i avkopplande syfte inkluderar följande huvudkategorier:

1. Lugnande medel: benämns ofta som lugnande på centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen), och gör hjärnans funktioner långsammare. De innefattar sömnmedel (används för att göra personen lugn och sömnig) och lugnande medel (avsett att minska spänning eller oro).

2. Opiater och morfinderivat:1 Kallas vanligen smärtstillande medel. Dessa droger innehåller opium eller opiumliknande ämnen och används för att lindra smärta.

3. Centralstimulerande medel: En grupp droger som är avsedda att ge ökad energi och vakenhet, men som också höjer blodtryck, hjärt- och andningsfrekvens.

4. Antidepressiva medel: Psykiatriska droger som är avsedda att hantera depression.

  1. 1. derivat: kemisk ämne som har bildats från ett besläktat ämne.