Menu background image
Missbruk av receptbelagda medel

KETAMIN

Ketamin, som kategoriseras som ”ett disassociativt bedövningsmedel”,1 används som pulver eller i flytande form som narkosmedel, vanligtvis till djur. Det kan injiceras, konsumeras i drinkar, snortas eller användas i jointer eller cigaretter. Ketamin sattes 1999 på listan över kontrollerade substanser i USA.

Verkningar på kort och lång sikt omfattar ökad hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck, illamående, kräkningar, en domnad känsla, depression, minnesförlust, hallucinationer och risk för andningsproblem med dödlig utgång. De som använder Ketamin kan utveckla beroende av drogen. Vid höga doser upplever de som använder drogen något som kallas ”K-Hole”, en ”ute-ur-kroppen”- eller ”nära-döden”-upplevelse.

På grund av det ”avskilda”, drömlika tillstånd som den skapar, där personen i fråga har svårt för att röra sig, har Ketamin använts som en ”våldtäktsdrog”.

  1. 1. disassociativt bedövningsmedel: medel som förvränger syn- och hörselintryck och framkallar känslan av att man är skild från omgivningen och sig själv.


SLANGBETECKNINGAR

BRAND NAMES Ketaset Ketalar Ketalar SV Ketanest Ketanest S STREET NAMES Special K K Super C Cat Valium Jet Super acid Green