Crack

CRACK-KOKAIN

”Jag levde med en crackmissbrukare i nästan ett år. Jag älskade denna missbrukare, som var min pojkvän, av hela mitt hjärta. Men jag kunde inte stanna kvar i förhållandet.

Min pojkvän stal oavbrutet och kunde inte slita sig från sin pipa. Jag tror att crack är värre än heroin – en enda pipa kan räcka för att förvandla en till ett vidrigt monster.”  – Audrey

”Jag hade skaffat mig ett crack-kokainberoende på 2 000 dollar i veckan och ville desperat bli fri från bojorna.”  Jennifer

”Det enda jag tänkte på var crack-kokain. Om någon erbjuder en lite kastar man sig över det direkt. Det är som att erbjuda en svältande man en limpa bröd ifall han vandrar flera kilometer. Saken ställdes på sin spets när jag hade rökt oavbrutet under ett par veckor. En dag bara bestämde jag mig för att jag fått nog – jag kunde inte leva så här längre. Jag måste göra ett försök och kämpa. Jag hoppas mina överlevnadsinstinkter tar över.”  John

”I sextio år sysslade jag aldrig med droger och drack bara socialt, men aldrig till överdrift. Jag pensionerade mig från en framgångsrik chefsbefattning och hade två döttrar som jag hade fått igenom college, så jag hade gjort mig förtjänt av min pension. Min avskedsfest var emellertid början på fem års helvete. Det var då jag provade på crack-kokain första gången. Under de följande fem åren förlorade jag mitt hem, min fru, alla mina finansiella tillgångar, min hälsa och nästan mitt liv. Jag tillbringade också två år i fängelse.”  William

”Jag började röka crack-kokain och det var då allt slutade fungera. Jag var ute med några personer som jag då betraktade som mycket nära vänner. Det är sant vad de säger om crack: ’den där första kicken, den får man aldrig uppleva igen.’ Det fördärvade mig fullständigt. Det tog helt kontrollen över mig. Crack-kokain har förstört mitt rykte, mitt egenvärde och min självrespekt.”  Dennis