Slutord

DET SISTA ORDET

Oavsett vad den ursprungliga anledningen är till att en person börjar med droger, så är slutresultatet alltid det samma – katastrof. Det är där vi kan hjälpa.

Stiftelsen för en Drogfri värld är den största icke-statliga kampanjen för droginformation och förebyggande verksamhet.

En sammanfattning av resultat:

  • Över 700 miljoner människor har nåtts av budskapet Sanningen om droger – 491 miljoner bara de senaste tolv månaderna – genom trycksaker, tv, radio, annonstavlor och utdelning för hand av häftena i serien Sanningen om droger.
  • Den internationella kampanjen Sanningen om droger är verksam i 79 länder, från Argentina till Zimbabwe, med 166 drogförebyggande grupper i 130 städer världen över.
  • Stiftelsen för en Drogfri värld samarbetar med sjuttioåtta statliga, brottsbekämpande myndigheter, utbildningsorgan och -institutioner internationellt.
  • Genom event och kampanjer där folk skriver under och lovar att leva ett drogfritt liv, har programmet fört ut budskapet att leva drogfritt till mer än 3,3 miljoner barn världen över.

Ta reda på vad du kan göra för att inte du själv eller de du älskar ska ta droger.

Ta reda på sanningen om droger.

Ta reda på hur man får ett KOSTNADSFRITT informationspaket eller Utbildarhandledningsmaterial.