I Seattle i delstaten Washington där Stiftelsen för en drogfri värld är aktiv i en samhällskoalition för att slå ut drogmissbruket, hjälper distributionen av häftet föräldrar att informera sina barn – en framgångsrik strategi för att förebygga drogmissbruk, vilket startar i hemmet.

DISTRIBUTION AV SANNINGEN OM DROGER

Distribution av droginformationshäften på gatunivå når både ungdom och äldre längs Londons genomfartsleder.

En viktig aktivitet när det gäller att få ut sanningen om droger är distribution av kampanjens material – häften och broschyrer. I städer över hela världen hjälper skol- och ungdomsgrupper varje vecka till med att få ut de fjorton häftena i serien Sanningen om droger i samhället.

Det första häftet ger en fullständig överblick över droger, hur de verkar och vad de gör med kroppen och sinnet. Sedan finns det ett häfte för var och en av de populäraste drogerna. Varje häfte ger saklig information, utan att predika. Ansvarsfulla företag och myndigheter bidrar till en omfattande distribution till världens alla hörn.

Häftena har översatts till och distribueras på 20 språk, och ersätter myter om droger med sanning. Detta sker direkt på gatunivån, individuellt med personliga kontakter. Idag har över 26 miljoner häften distribuerats, från New York till Taiwan och från Australien till Italien.