En drogfri uppsats- och affischtävling hålls i skolor och samhällscenter för att höja den allmänna medvetenheten om droger och främja ett drogfritt liv bland ungdomar.

UPPSATS- OCH AFFISCHTÄVLINGAR

Programmet för en drogfri värld baserar sig på faktumet att om man undervisar barn och ungdomar om sanningen om droger, är det mycket troligare att de kommer att fatta rätt beslut när det gäller droger – och komma fram till det beslutet på egen hand.

Ett av de effektivaste sätten att lyckas med detta är genom att få elever att delta med hjälp av uppsats- och affischtävlingar för en drogfri värld.

Hittills har tusentals skolor och grupper i samhället sponsrat sådana tävlingar. De som organiserar tävlingarna och förser elever med ett ämne att skriva om eller ett drogfritt tema att illustrera, lyckas inte bara med att få elever att ta del, utan – då elever måste använda vad de har lärt sig för att skapa dessa – förstärker aktiviteten deras medvetenhet om droger.