Vid lokala evenemang i samhället runtom i världen kan man se medlemmar av ”Drogfri ungdom”-klubbar dela ut häftena Sanningen om droger till var och en som vill veta verkliga fakta om droger.

DROGFRIA UNGDOMSKLUBBAR

I Los Angeles lär sig medlemmar från en drogfri ungdomsklubb vad de kan göra för att informera andra och förebygga drogmissbruk i området.

Var tolfte sekund experimenterar ännu en person i skolåldern för första gången med illegala droger. Därför är det än mer angeläget att information om droger och förebyggande åtgärder når ungdomarna innan de kommer i direkt kontakt med drogerna.

Som en del av stiftelsens droginformationskampanj sponsrar och organiserar skolor och allaktivitetshus världen över Drogfri värld-ungdomsklubbar. Oavsett om det handlar om Twin Cities, Minnesota eller Chihuahua, Mexico är budskapet enkelt: Ta reda på sanningen om droger.

Unga människor blir Drogfri-aktivister genom att delta i klubbarna och de olika aktiviteterna i sina närområden. Visningar av de sexton infoannnonserna och 90-minutersdokumentärfilmen Sanningen om droger: Verkliga människor – verkliga berättelser, genomförs regelbundet för att titta närmare på en specifik drog.

En av dessa aktiviteter är att få andra att skriva på det drogfria löftet och därmed lova att leva drogfria liv. Genom att göra det vänder de på grupptryck och skapar drogfria områden i sina skolor, grannskap och närområden.