Evenemang för En drogfri värld där man lovar att leva ett drogfritt liv, slår ett slag mot droger, som här i den mexikanska staden Chihuahua, där över 900 studerande vid en teknisk högskola skrev under löftet.

ATT SKRIVA PÅ LÖFTET OM ETT DROGFRITT LIV

Eftersom ett barns första möte med droger kan ske vid vilken ålder som helst, är lösningen att hinna före langaren till barnet.

Och det är vad stiftelsens förebyggande verksamhet handlar om. Barnen ger ett löfte att leva ett drogfritt liv och uppmuntra sina vänner och klasskamrater att göra samma sak och därmed bygga en grund för ett drogfritt liv och ett säkrare samhälle.

Programmet En drogfri värld representerar ett enormt steg i riktning mot att fostra en generation som kommer att förbli fri från drogmissbrukets ödeläggelse. Evenemang och kampanjer där folk högtidligt lovar att de ska leva ett drogfritt liv har nått miljontals ungdomar runtom i världen.
De kan skriva sina namnteckningar på banderoller på skolgården, på fritidsgårdar o.dyl.

När barnen har informerats på detta sätt går de ut med sig sitt drogfri-budskap överallt. När en person skriver på drogfri-löftet har han tagit det första steget mot att bidra till att skapa en drogfri värld. Hundratals och tusentals underskrifter på drogfri-löften har stor genomslagskraft när de visas upp offentligt eller överlämnas till en befattningshavare. Miljontals människor i alla åldrar världen över och från alla samhällsskikt har skrivit under drogfri-löftet och därmed lovat att de ska leva drogfria liv och förespråka en drogfri livsstil.

I många länder och på många språk är drogfri-löftet en central aktivitet i Sanningen om droger-kampanjen.

För att underteckna drogfri-löftet för ungdomar – Klicka här >>

För att underteckna drogfri-löftet för vuxna – Klicka här >>