Alkohol

VAD ÄR ALKOHOLISM ELLER ALKOHOLBEROENDE?

Alkoholberoende (alkoholism) består av fyra symtom:

  • Begär: Ett starkt behov eller tvång att dricka. 
  • Förlust av kontroll: Oförmåga att begränsa sitt drickande.
  • Fysiskt beroende: Abstinensbesvär som illamående, svettning, skakningar och ångest inträffar när alkoholanvändning upphör efter en period av intensivt drickande.

Starkt beroende kan leda till livshotande abstinensbesvär inklusive kramper, från åtta till tolv timmar efter den sista drinken. Delirium tremens börjar tre, fyra dagar senare, varvid personen blir extremt upprörd, skakar, hallucinerar och förlorar kontakten med verkligheten.

  • Tolerans:  att behöva dricka större mängder alkohol för att bli berusad.

En stordrickare som konsumerar mer och mer säger ofta att han kan sluta när han väljer att göra så. Det är bara det att han aldrig ”väljer” att göra det. Alkoholism är inte en slutpunkt utan ett förlopp, en lång väg av förfall under vilket livet hela tiden försämras.

”När jag lyckades sluta dricka, insåg jag att alkoholen hade tagit över min kropp på ett sådant sätt att jag inte kunde sluta. Jag skakade som om jag skulle bryta ihop, sedan började jag svettas, jag kunde inte tänka förrän jag fått en sup till. Jag kunde inte fungera utan det.

De efterföljande åtta åren åkte jag in och ut på avgiftningar och sjukhus. Jag försökte fundera ut vad som hade hänt med mig, hur det kunde komma sig att jag inte kunde sluta. Det var som en fruktansvärd och lång mardröm.” – Jan