Alkohol

VERKNINGAR PÅ KORT SIKT

Foto:
StockxpertPhoto credit:
iStockphoto

Beroende på hur mycket som intagits och personens fysiska tillstånd, kan alkohol orsaka:

 • Sluddrigt tal
 • Dåsighet
 • Kräkningar 
 • Diarré
 • Upprörd mage
 • Huvudvärk
 • Andningssvårigheter 
 • Förvrängd syn och hörsel
 • Nedsatt omdöme 
 • Minskad uppfattnings- och koordinationsförmåga
 • Medvetslöshet 
 • Anemi (förlust av röda blodkroppar)
 • Koma
 • Blackouts (tillfällig medvetslöshet; minnesluckor, där den berusade inte minns händelser som pågick under själva alkoholpåverkan).

Verkningar på lång sikt

Råsupande och fortsatt användning av alkohol i stora mängder är förenat med många hälsoproblem, vilket inkluderar:

 • Oavsiktliga skador såsom bilolyckor, fallolyckor, bränder, drunkningar
 • Avsiktliga skador såsom skadeskjutningar, sexuella övergrepp, våld inom familjen
 • Ökade skador på arbetsplatsen och förlust av produktivitet
 • Ökade familjeproblem, förstörda förhållanden
 • Alkoholförgiftning
 • Högt blodtryck, stroke och andra hjärtrelaterade sjukdomar
 • Leversjukdom 
 • Nervskador
 • Sexuella problem
 • Permanenta hjärnskador
 • Brist på vitamin B1, vilket kan leda till störningar i form av minnesförlust, apati och förvirring 
 • Magsår 
 • Magkatarr (inflammation i magsäcksväggarna) 
 • Undernäring 
 • Cancer i munnen och halsen

”Mitt missbruk byggdes stadigt upp och innan jag insett det, så hade jag blivit både förmiddags- och eftermiddagsdrickare.

”Jag beslöt mig för att sluta dricka. Jag låg vaken större delen av den natten, och runt tolv dagen därpå värkte vartenda ben i kroppen på mig. I blind panik hällde jag nervöst upp ett glas fullt med gin, min hand skakade så våldsamt att jag spillde ut halva flaskan. När jag stjälpte i mig det, kunde jag känna hur våndan gradvis lättade. Då insåg jag slutligen den fruktansvärda sanningen: Jag var fast. Jag kunde inte sluta.” 
– Faye