Alkohol

INTERNATIONELLA STATISTIKER

Alkohol dödar fler tonåringar än alla andra droger sammantagna. Den är en medverkande faktor i de tre ledande dödsorsakerna bland 15–24-åringar i USA: olyckor, mord och självmord.

 • För ungdomar som dricker är sannolikheten 7,5 gånger större att de använder illegala droger och sannolikheten är 50 gånger större att de använder kokain än ungdomar som aldrig dricker. En undersökning visade att 32 % av personer över 12 år som konsumerar mycket alkohol, dessutom var narkotikamissbrukare.
 • Under 2005 rapporterades att 6,6 % av den amerikanska befolkningen i åldern 12 år eller äldre – eller 16 miljoner människor – var storkonsumenter av alkohol (råsöp minst fem av de gångna trettio dagarna).
 • Av de 3,9 miljoner amerikaner som fick behandling för missbruksproblem under 2005, behandlades 2,5 miljoner för alkoholmissbruk.
 • 12 998 dödsfall i trafiken år 2007 i USA var alkoholrelaterade. Det är mer än tre gånger fler än de soldater som dödats i strid under de första sex krigsåren i Irak.
 • Polisen griper 1,4 miljoner onyktra förare i USA varje år.
 • En undersökning som gjordes av USA:s justitiedepartement visade att hela 40 % av alla våldsbrott sker under påverkan av alkohol.
 • Under åren 2005 och2006, uppgick antalet alkoholrelaterade intagningar för den allmänna sjukvården i England till 187 640.
 • I England år 2005 uppgick antalet dödsfall som var direkt kopplade till alkoholkonsumtion till 6 570. I England steg år 2006 antalet alkoholrelaterade dödsfall till 8 758. Detta motsvarar en ökning med 7 % jämfört med föregående år.
 • En undersökning visar att av EUs 490 miljoner invånare är mer än 23 miljoner beroende av alkohol.
 • I Europa svarar alkoholen årligen för nästan 10 % av samtliga sjukdomsfall och för tidig död.
 • I 39 % av alla dödsolyckor i trafiken år 2005 fanns alkohol med i bilden.
 • 40 % av alla våldsbrott sker under alkoholpåverkan.