Kokain

BARN: DE OSKYLDIGASTE OFFREN FÖR KOKAIN

Man hör ofta folk som säger: ”Ja, jag använder droger, men det är min ensak!” Men användande av droger skapar alltid sina oskyldiga offer, från dem som faller offer för missbrukare som med desperata medel försöker finansiera sitt drogmissbruk, till dem som dödas i trafikolyckor orsakade av drogpåverkade förare.

De mest tragiska offren för crack-kokain är barn som föds av mödrar som använder denna drog under graviditeten. Enbart i USA föds under ett år 10 000 barn som har utsatts för kokain. Dessa som inte är beroende, lider ofta av många olika kroppsliga problem, vilket kan inbegripa för tidig födsel, låg födelsevikt, att de stannat i växten, medfödda kroppsliga defekter och skador på hjärna och nervsystem.

Spädbarn med låg födelsevikt löper tjugo gånger större risk att dö under den första månaden, än barn med normal vikt, och står inför en ökad risk för livslånga handikapp såsom mental utvecklingsstörning och hjärnskada (cp-skada).

Följderna för samhället av denna mänskliga tragedi har ännu inte till fullo utvärderats.