Kokain

INTERNATIONELLA STATISTIKER

Undersökningar visar att grovt räknat varannan europeisk dansklubbsgäst har varit hög på kokain.

Kokain är den näst mest langade illegala drogen i världen. Den senaste statistiken visar att de internationella beslagen av kokain har fortsatt att öka och uppgår nu till 756 ton, med de största beslagtagna mängderna i Sydamerika, följt av Nordamerika.

Enligt European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction är kokain också den näst mest använda illegala drogen i Europa. Bland unga personer (15 till 34 år) så har uppskattningsvis 7,5 miljoner använt kokain åtminstone en gång, 3,5 miljoner hade använt drogen det gångna året och 1,5 miljoner den gångna månaden.

Den nationella undersökningen år 2006 av National Survey on Drug Use and Health i USA rapporterade att 35,3 miljoner amerikaner från 12 års ålder och uppåt hade använt kokain. Bland ungdom mellan 18 och 25 år, hade 6,9 % använt kokain det senaste året. Bland high school-elever hade 8,5 % av de som gick i årskurs 12 använt kokain vid något tillfälle i sitt unga liv enligt studien Monitoring the Future från år 2006 av National Institute for Drug Abuse.

I USA fortsätter kokain att vara den illegala drog som oftast rapporteras in till Drug Abuse Warning Network av akutmottagningar på sjukhus. Under 2005 rapporterades 448 481 akutmottagningsbesök som var kopplade till kokainbruk.

”Min vän var på droger i fyra år, varav tre på tunga droger, som till exempel kokain, LSD, morfin och många antidepressiva och smärtstillande medel. Faktiskt vad han än kunde få tag i. Han klagade jämt över svåra smärtor i kroppen och blev allt sämre, tills han slutligen sökte läkare.

Läkaren talade om för honom att ingenting kunde göras för honom och att han på grund av sin förstörda kropp inte skulle få leva mycket längre. Inom några dagar var han död.”
– Dwayne