Kokain

KOKAINETS VERKNINGAR

Vilka är kokainets verkningar på kort sikt?

Kokainet ger en kortvarig, intensiv kick som omedelbart följs av det motsatta – intensiva depressionskänslor och retlighet, och ett begär efter mer av drogen. Folk som ofta använder det äter och sover inte ordentligt. De kan uppleva starkt ökad hjärtverksamhet, muskelryckningar och krampanfall. Drogen kan få människor att känna sig paranoida,1 arga, fientliga och oroliga – till och med när de inte är höga.

Oavsett hur mycket av drogen som används eller hur ofta, ökar kokain sannolikheten att användaren får en hjärtattack, stroke, ett epileptiskt anfall eller andnöd, vilka vart och ett kan resultera i plötslig död.

Vilka är kokainets verkningar på lång sikt?

Frasen ”dope fiend” (drogdjävul) myntades för många år sedan för att beskriva de negativa verkningarna av konstant kokainmissbruk. Eftersom tillvänjningen av drogen ökar, blir det nödvändigt att ta allt större kvantiteter för att få samma rus. Långvarigt dagligt missbruk ger sömn- och aptitlöshet. En person kan bli psykotisk och börja uppleva hallucinationer.

Eftersom kokain hindrar hjärnans sätt att bearbeta kemikalier, behöver man mer och mer av drogen bara för att känna sig normal. Människor som blir beroende av kokain (liksom de flesta andra droger) förlorar intresset för andra områden i livet.

Då effekten från drogen avtar orsakar detta en depression, så allvarlig att en person kan göra nästan vad som helst för att få drogen – till och med begå mord.

Och om han eller hon inte kan få tag på kokain, kan depressionen bli så intensiv att det kan driva missbrukaren till självmord.

Verkningar på kort sikt
 • Aptitlöshet
 • Ökad hjärtverksamhet, högre blodtryck och kroppstemperatur
 • Sammandragning av blodkärl
 • Ökad andhämtning
 • Vidgade pupiller
 • Sömnstörningar
 • Illamående
 • Överstimulering
 • Besynnerligt, oberäkneligt och ibland våldsamt beteende
 • Hallucinationer, hypernervositet, lättretlighet
 • Känselhallucinationer att insekter krälar under huden
 • Intensivt lyckorus
 • Oro och förföljelsemani
 • Depression
 • Intensivt drogbegär
 • Panik och psykos
 • Krampanfall, epileptiska anfall och plötslig död vid höga doser (t.o.m. om det intas bara en gång)
Kokain ger skador på hjärta, njure, hjärna och lungor.
Verkningar på lång sikt
 • Obotliga skador på blodkärl i hjärta och hjärna 
 • högt blodtryck som kan leda till hjärtattacker, stroke och döden
 • Skador på lever, njurar och lungor
 • Vävnaderna i näsan förstörda om drogen snortas
 • Andnöd vid rökning
 • Infektionssjukdomar och varbölder vid injicering
 • Undernäring, viktförlust
 • Allvarlig tandröta
 • Hörsel- och känselhallucinationer
 • Sexuella problem, skador på fortplantningsorganen och sterilitet (för både män och kvinnor)
 • Desorientering, apati, förvirrad utmattning
 • Retlighet och humörsvängningar
 • Ökad förekomst av riskabelt beteende
 • Delirium eller psykos
 • Allvarlig depression
 • Tillvänjning och beroende (t.o.m. efter att ha tagit det bara en gång)
”Rör inte kokain. Jag tillbringade två år i fängelse på grund av denna drog. Och när jag kom ut var livet så svårt att jag började ta drogen på nytt. Jag vet tio flickor som blev prostituerade på grund av kokain. Det är mycket mera extremt och förnedrande än vi tror. När det sker inser vi inte i vilken grad det förstör oss.” – Shawne
 1. 1. paranoid: misstänksam mot, misstror eller är rädd för andra människor.