Sanningen om droger

GRUNDLÄGGANDE FAKTA OM ALLMÄNT MISSBRUKADE DROGER

Fakta om dessa allmänt missbrukade droger har sammanställts från åtskilliga referenser.

De har inkluderats här för att ge dig sanningen om vad dessa droger är och vad de orsakar.

Marijuana

Alkohol

Ecstasy

Kokain och crack-kokain

Crystal meth och metamfetamin

Inhalationsmedel

Heroin

LSD

Missbruk av receptbelagda medel