Menu background image
Sanningen om droger

MISSBRUK AV RECEPTBELAGDA MEDEL

Missbruk av receptbelagda medel har blivit ett allvarligare problem än de flesta gatudrogerna. Smärtstillande, lugnande och antidepressiva medel, sömnpiller och stimulerande medel kan tyckas ”säkra” eftersom de skrivs ut av läkare, men de kan vara precis lika beroendeframkallande och kraftigt verkande som heroin eller kokain som säljs på gatan. Det smärtstillande medlet Percodan, till exempel, är lika kraftigt verkande som heroin och påverkar kroppen på samma sätt. Fortsatt bruk av smärtstillande, depressiva, centralstimulerande eller antidepressiva medel kan leda till beroende – och smärtsamma abstinenssymptom för dem som försöker sluta.

Bara några få av verkningarna av dessa droger ges här.

Smärtstillande medel: Fentanyl, morfin, Percodan, Demerol (Petidin) är några få av en lång rad smärtstillande medel. Verkningarna kan inkludera långsammare andning, illamående och medvetslöshet. Missbruk kan leda till beroende.

Depressiva (lugnande) medel: Dessa medel, som saktar ner hjärnans och nervsystemets funktioner, inkluderar Xanor, Zyprexa, Valium och många andra. Verkningarna kan inkludera hjärtbesvär, viktökning, utmattning1 och sluddrigt tal. Ihållande bruk kan leda till beroende.

Centralstimulerande medel: Dessa droger påskyndar ens hjärtslag och andning, ungefär som amfetamin och kokain. De inkluderar Ritalin, Concerta med flera. Verkningarna inkluderar ökat blodtryck, höjd hjärtverksamhet, fientlighet och paranoia.

Antidepressiva medel: Prozac, Seroxat, Zoloft och Cipramil är några av de oftast använda antidepressiva medlen. Verkningarna kan inkludera oregelbundna hjärtslag, paranoida reaktioner, vålds- eller självmordstankar och hallucinationer. Långvarigt bruk kan leda till beroende.

Smärtstillande, lugnande och antidepressiva medel är ansvariga för fler dödsfall på grund av överdoser i USA än kokain, heroin, metamfetamin och amfetaminer sammantagna.

  1. 1. utmattning: extrem fysisk eller mental trötthet.