Sanningen om droger

ECSTASY

Ecstasy intas vanligen genom munnen i form av piller, tabletter eller kapslar. Om man tar mer än en åt gången kallas det ”bumping”.

Ecstasy är en syntetisk drog som görs i ett laboratorium. De som tillverkar den kan blanda i vad de vill, som t.ex. koffein, amfetamin1 och t.o.m. kokain. Ecstasy är illegal och har verkningar som liknar dem som hallucinogener och stimulerande medel ger. Pillerna har olika färg och ibland tecknade bilder. Att blanda ecstasy med alkohol är oerhört farligt och kan vara dödligt.

De stimulerande verkningarna av ecstasy gör användaren i stånd att dansa under långa perioder, och detta i kombination med varma, fyllda lokaler som det är vid ravepartyn, kan leda till extrem uttorkning och att hjärta och njurar slutar fungera.

Verkningar på kort sikt:

Matthet, frossa eller svettningar, muskelspänningar, försämrat omdöme, depression, dimsyn, sömnproblem, falsk känsla av tillgivenhet, illamående, svår ångest, drogbegär, ofrivilligt hopbitande av tänderna, förvirring, paranoia (förföljelsemani).2

Verkningar på lång sikt:

Långvarigt bruk orsakar långvariga och kanske permanenta skador på hjärnan, vilket påverkar personens omdöme och förmåga att tänka.

”Ecstasy gjorde mig vansinnig. En dag bet jag i glas, precis som man biter i ett äpple. Jag var tvungen att ha munnen full av glas för att inse vad som hände med mig. En annan gång slet jag sönder tygtrasor med tänderna under en timmes tid.” – Ann

  1. 1. amfetamin: ett centralstimulerande medel, ofta kallat speed eller uppåttjack.
  2. 2. paranoia: (förföljelsemani), misstänksamhet, misstro mot eller rädsla för andra människor.

SLANGBETECKNINGAR

ECSTASY: Adam Cadillac Beans California Sunrise Clarity E Essence Elephants Eve Hug Hug Drug Love Drug Love pill Lover’s speed Roll Scooby snacks Snowball X XE XTC