Sanningen om droger

KOKAIN & CRACK-KOKAIN

Kokain och crack-kokain kan intas oralt (genom munnen), genom näsan (snortas), injiceras med spruta eller, när det gäller crack, genom inhalering av ångorna när man hettar upp det.

De termer som används för att beskriva intag inbegriper tuggning, snortning, pumpning (injicering i en stor ven) och rökning.

Ordet kokain syftar på drogen i pulverform (kokain) och kristallform (crack). Det tillverkas från kokaväxten och skapar, näst efter metamfetamin, 1 skapar det svåraste psykologiska beroendet av alla droger.

Verkningar på kort sikt:

Kokainet ger en kortvarig, intensiv kick som omedelbart följs av det motsatta – intensiva depressionskänslor och retlighet, och ett begär efter mer av drogen. Folk som ofta använder det äter och sover inte ordentligt. De kan uppleva starkt ökad hjärtverksamhet, muskelryckningar och krampanfall. Drogen kan få dem att känna sig paranoida, arga, fientliga och ängsliga, till och med när de inte är påtända.

Verkningar på lång sikt:

Förutom de verkningar som redan nämnts kan kokain orsaka retlighet, humörsvängningar, rastlöshet, paranoia (förföljelsemani) och hörselhallucinationer. Tillvänjning av drogen utvecklas så att en högre dos behövs för att åstadkomma samma rus.

De avtagande verkningarna av drogen orsakar svår depression, som blir djupare och djupare efter varje användning. Detta kan bli så allvarligt att personen kan göra vad som helst för att få tag på drogen – till och med begå mord. Och om han eller hon inte kan få tag på kokain, kan depressionen bli så intensiv att den kan driva missbrukaren till självmord.

  1. 1. metamfetamin: ett synnerligen beroendeframkallande centralstimulerande medel som påverkar det centrala nervsystemet.

SLANGBETECKNINGAR

CRACK-KOKAIN: 24-7 Apple jacks Badrock Ball Base Beat Candy Chemical Cloud Cookies Crack Crumbs Crunch & munch Devil drug Dice Elektrisk kool-aid Fat bags French fries Glo Gravel Grit Hail Hard ball Hard rock Hotcakes Ice cube Jelly beans Kryptonite Nuggets Paste Piece Prime time Product Raw Rock(s) Rock star Rox/Roxanne Scrabble Sleet Snow coke Sugar block Topo (spanska) Tornado Troop

SLANGBETECKNINGAR

KOKAIN: Aunt Nora Bernice Binge Blow C Charlie Coke Dust Flake Mojo Nose candy Paradise Sneeze Sniff Snow Toot White