Sanningen om droger

LSD

LSD säljs som tabletter, kapslar eller i flytande form. Det placeras även ofta på absorberande papper och delas upp i små utsmyckade kvadrater. Varje kvadrat är en dos.

LSD är fortfarande ett av de kraftigaste humörförändrande kemikalierna, och utvinns från den mycket giftiga svampen mjöldryga, ett mögel som växer på råg och andra sädesslag. Dess verkningar är oförutsägbara. En ytterst liten mängd kan åstadkomma verkningar som varar 12 timmar eller mer.

Verkningar på kort sikt:

Utvidgade pupiller, högre kroppstemperatur, ökad hjärtverksamhet och blodtryck, svettning, förlust av aptit, sömnlöshet, muntorrhet och skakningar. Folk som använder LSD kan uppleva svåra, skrämmande tankar och känslor, rädsla för att förlora kontrollen, rädsla för att bli sinnessjuka eller dö, och en känsla av förtvivlan.

Verkningar på lång sikt:

Flashbacks – upprepning – av delar av en LSD-”tripp”, kan upplevas långt efter det att drogen togs och till synes har upphört att verka. En LSD-tripp börjar vanligtvis avta efter cirka 12 timmar, men vissa användare uppvisar långvariga psykoser.


SLANGBETECKNINGAR

LSD Acid Battery acid Blotter Boomers California Sunshine Cid Doses Dots Golden Dragon Heavenly Blue Hippie Loony toons Lucy in the sky with diamonds Microdot Pane Purple Heart Superman Tab Window pane Yellow sunshine Zen