Inhalationsmedel

ÄR INHALATIONSMEDEL LAGLIGA?

”Jag kom faktiskt på mig själv med att prata med vad jag kallar ’gaskompisar’ (hallucinationer). En dag sniffade jag och jag trodde att min vän dog eftersom jag fick hallucinationer om honom.

Jag upptäckte att jag inte bara sniffade för dem som var synliga utan också för sällskapet av fantasi-’vännerna’ som brukade komma till mig när jag började sniffa. Jag har kämpat med detta beroende i ungefär sju månader nu.”
– Erin

Trots att inhalationsmedel inte regleras i lagen om kontrollerade substanser har trettioåtta stater i USA utfärdat restriktioner angående försäljning och distribution till minderåriga av speciella produkter som är vanliga för inhalationsmissbruk. Vissa delstater har infört böter, fängelse eller tvångsvård om man säljer, distribuerar, använder och/eller innehar kemikalier för inhalering.

Det finns även lagar i vissa amerikanska delstater som förbjuder inhalering av lustgas i avkopplande syfte.

Vissa områden i västra och södra Australien har antagit lokala lagar som gör bensinsniffning till en lagöverträdelse. I delstaten Victoria och i västra Australien kan polisen kroppsvisitera en person som tros inneha inhalationsmedel och konfiskera det.

I England och Wales är det olagligt för affärsinnehavare att sälja flyktiga substanser till alla under arton år om det finns skäl att tro att de kommer att användas för inhalering och berusning.