Inhalationsmedel

HUR PÅVERKAR INHALATIONSMEDEL DIN KROPP?

Användning av inhalationsmedel kan orsaka skador på hjärta, njurar, hjärna, lever, benmärg och andra organ.

Foto: Thomas Tamm

  • Inhalationsmedel berövar kroppen dess syre och tvingar hjärtat att slå oregelbundet och snabbare.

  • Förbrukare kan uppleva illamående, få näsblod och förlora hörsel och luktsinne. Kronisk användning kan leda till minskad muskelmassa och minskad spänst i musklerna, och de giftiga kemikalierna förstör gradvis lungor och immunsystem.

  • En person som använder inhalationsmedel riskerar att drabbas av syndromet Sudden Sniffing Death Syndrome (ung. ”Plötslig sniffningsdöd”). Dödsfall kan inträffa den första gången eller den hundrade gången som inhalationsmedel används.

”Det var en stadig utveckling från att sniffa lim, sniffa gas, magiska svampar, som pågick tills jag blev 17 år. Sedan började jag med cannabis. Jag lade ned pengar på så mycket cannabis som jag kunde få tag i. Sedan blev jag gammal nog att få gå in på klubbar, där började jag med amfetamin och ecstasy …

Jag började hänga med personer som tog heroin och snart använde jag det mer och mer tills jag blev beroende. Jag hade då ingen tanke på de skador som det senare skulle ge mig … att jag skulle avtjäna det ena fängelsestraffet efter det andra, gjorde inbrott i folks hem, stal från min familj. Den smärta och sorg som jag har orsakat var värre än de materiella saker jag tog från dem.” – Dennis

När jag gick i fjärde klass bjöd en så kallad vän mig att pröva inhalationsmedel. Eftersom jag var så ung och inte visste bättre började jag sniffa gas varje dag, ända tills jag gick i åttonde klass. Min rörelseförmåga är till stor del förstörd och jag sitter i timtal och bara stirrar ut i tomma intet utan att tänka en enda tanke. Det är som om min kropp är där men inte jag. Jag har haft svårt att behålla arbeten och jag har levt ensam nu i tolv år. Utseendemässigt ser jag normal ut, men när jag visar intresse för och pratar med kvinnor blir det uppenbart att jag till stor del är som en grönsak. Jag är trött på att leva så här, och jag skulle hellre vara död än att fortsätta leva det liv jag lever nu, för det är som om jag redan vore död i alla fall.” – John