Inhalationsmedel

INTERNATIONELLA STATISTIKER

22 % av de missbrukare av inhalationsmedel som avled, hade inte tidigare missbrukat inhalationsmedel. I Karachi i Pakistan, sniffar 80 % till 90 % av gatubarnen lim och lösningsmedel.

En amerikansk undersökning som sammanställde data från år 2002 till år 2006, fann att årligen använde i genomsnitt 593 000 ungdomar i åldrarna 12 till 17 år inhalationsmedel för första gången året innan de deltog i undersökningen.

  • Mer än 22,9 miljoner amerikaner har experimenterat med inhalationsmedel vid något tillfälle i sina liv.
  • I en av USAs delstater beräknades medeltalet till mer än 3 800 besök på sjukhusens akutmottagningar samt 450 intagningar på sjukhus per år, på grund av förgiftningar med inhalationsmedel, enligt statistiker som publicerades år 2008.
  • Då elever i USA kommit upp till årskurs åtta, har var femte använt inhalationsmedel. År 2007 var inhalationsmedel det ämne som missbrukades oftast av ungdomar mellan 12 och 13 år.
  • 22 % av dem som missbrukade inhalationsmedel och som dog av ”Sudden Sniffing Death Syndrome (plötslig sniffningsdöd), hade ingen tidigare bakgrund med missbruk av inhalationsmedel – de var förstagångsanvändare.
  • Enligt European School Project on Alcohol and Other Drugs, har 20 % av alla ungdomar i åldrarna 12 till 16 år prövat på inhalationsmedel.
  • I Nairobi i Kenya lever ungefär 60 000 barn på gatorna och nästan alla missbrukar någon sorts inhalationsmedel.
  • I staden Karachi i Pakistan, finns det uppskattningsvis 14 000 gatubarn, av vilka 80 % till 90 % sniffar lim eller lösningsmedel.
  • I USA fann National Survey on Drug Use and Health att 1,1 miljoner ungdomar i åldrarna 12 till 17 år hade använt inhalationsmedel det gångna året.