”VERKLIGA MÄNNISKOR – VERKLIGA BERÄTTELSER” FÅR AURORA-PRISET

Stiftelsen för en Drogfri värld har skapat ytterligare en vinnare i sin kampanj mot droger. Stiftelsen är redan vida känd för sin prisbelönta serie antidrog-infoannonser:”De sa/De ljög.” Dessa hyllade infoannonser följs av Sanningen om droger: Verkliga människor – verkliga berättelser, en dokumentärfilm av normal biolängd som har mottagit den högsta möjliga utmärkelse som Aurora Awards kan utdela i denna kategori – ”Platinum Best of Show” (Platina – Bästa bidrag) 2010.

Aurora-utmärkelsens ”Platinum Best of Show”
Konkurrensen för denna prestigefyllda utmärkelse är oerhörd med hundratals tävlingsbidrag från hela världen varje år. En av orsakerna till att Aurora-tävlingen är så eftertraktad är att var och en av dess domare arbetar inom denna industri och har högsta tänkbara normer. Tävlingsbidragen granskas kritiskt, baserat på artistiska och tekniska förtjänster och måste uppvisa ”utsökta värden i produktion och innehåll”. Att vinna en av dessa utmärkelser är ett tecken på att ens verk vida överträffar de övriga tävlandes och motsvarar eller överträffar de normer som de allra bästa inom filmindustrin har.

Dokumentärfilmen Sanningen om droger uppfyllde detta kriterium, och dessutom lade domarna till att de även fann denna film vara skapad ”till att vara fängslande och gripande”.

Sanningen om droger är den nyaste beståndsdelen i det informationsprogram som Stiftelsen för en Drogfri värld driver – en kampanj som också erbjuder häften skrivna särskilt med tanke på elever. Varje häfte fokuserar på en särskild drog, även sådana ofta missbrukade ämnen som alkohol och receptbelagda läkemedel. De ”predikar” eller ”föreläser” inte om droger; i stället är tillvägagångssättet i detta material att informera ungdomar om vad droger faktiskt kan göra med kroppen. De som producerar detta material säger att de medvetet har valt ett mycket lättfattligt och icke-fördömande tillvägagångssätt för något som kan vara ett mycket laddat ämne. De ville vara säkra på att de gav läsarna och tittarna rena fakta utan trick eller knep, så att de skulle kunna fatta sitt eget beslut angående droger. För att uppnå detta litade producenterna också i hög grad på det som berättades med egna ord av dem som hade använt och missbrukat dessa medel och vad som hade hänt i deras liv.

Detta prisbelönade material: dokumentärfilmen Sanningen om droger, infoannonserna och häftena är lätta att få tag i för var och en som är intresserad av att hjälpa människor leva drogfria liv och har producerats på dussintals språk och distribuerats i 125 länder.

För att ta reda på mer, beställ UTAN KOSTNAD informationssatsen Sanningen om droger