SANNINGEN OM SYNTETISKA DROGER
Stiftelsen för en drogfri värld i Japan undanröjer lögner som främjar designerdroger som ”ofarliga”

Syntetisk marijuana kallas dappo habu i Japan – ”droger som kringgår lagen” – och dess positiva namn kan vara en betydande faktor i allmänhetens låga medvetenhet om dess skadliga effekter. Men från januari till maj 2012 har mer än 100 rapporterade akutbesök varit direkt relaterade till syntetiska droger.

I en kampanj för att öka allmänhetens medvetenhet om drogernas faror gjorde chefen för den japanska grenen för Stiftelsen för en drogfri värld, Nao Mazaki, sin första bedömning av attityder mot droger, särskilt bland ungdomar, det primära målet för tillverkare av syntetiska droger.

I Japan saluför langarna syntetiska droger i automater.

En undersökning 2012 på 6 150 högstadie- och gymnasieelever i Tokyo och närliggande Saitama och Kanagawa fann många elever som ansåg att innehav och användning av syntetiska droger var ”en fråga om individuella val” och ”inte dåligt och inte mot lagen”.

Vidare rapporterade nästan dubbelt så många högstadieelever som gymnasieelever att de hade använt syntetiska droger.

”Unga människor kunde köpa syntetiska droger på gatan, på internet och även från automater utanför deras skolor”, sade Mazaki.

Brist på kunskap om farorna med syntetiska droger var ett problem, inte bara med elever utan även med lärare, fick Mazaki reda på. ”Jag blev överraskad av en lärare som sade: ’Jag trodde att det var okej att ta örten, eftersom det kallas en ört.’”

Ytterligare forskning om lärares kunskap om dessa ämnen visade att 30 % inte kunde förklara de skadliga effekterna av syntetiska droger, medan 63 % sade att de kunde ”förklara ungefär” och 84,4 % välkomnade utbildning om den skada som syntetiska droger ger.

Volontärer för en Drogfri värld når ut till miljontals människor med Sanningen om droger via radio- och tv-framträdanden som sänds över hela Japan.

Som svar trappade Mazaki upp sina ansträngningar att få ut sanningen om syntetiska droger till elever och lärare. Hon gick samman med den nationella brottsförebyggande organisationen Yomiuris säkerhetsförbund för hela Japan, knuten till landets största tidning, Yomiuri Shimbun. Genom detta partnerskap, blev programmet Sanningen om droger en officiell del av organisationens presentationer i skolor.

Genom sina egna program har Mazaki och hennes volontärkrafter distribuerat 2,4 miljoner Sanningen om droger-häften, samordnat 800 event, och levererat drogutbildningsföreläsningar och -presentationer till omkring 50 000 elever. Budskapet gick också ut genom nationella tv-framträdanden och i tryckta publikationer med en sammanlagd upplaga på över 30 miljoner.

Rådsförsamlingsmedlemmen Hirotaka Ishikawa utfärdade en bekräftelse av det drogförebyggande arbete som Mazaki och Stiftelsen för en drogfri värld hade gjort:

”Tack vare era omfattande utbildningsaktiviteter har ni skyddat tusentals ungdomar från de dödliga effekterna av dessa tidigare okända substanser ... Era handlingar har bidragit avsevärt till att stärka utbildningsåtgärder och rättsliga åtgärder mot spridningen av syntetiska droger. Ert värdefulla bidrag till att hjälpa till att skydda Japans ungdomar från de skadliga verkningarna av droger bör högt lovordas.”

– Fullmäktigeledamot Hirotaka Ishikawa
Stiftelsen för en drogfri värld i Japan har presenterat Sanningen om droger för 50 000 elever i 200 skolor.


FAKTA
Tillverka ”legala” droger

För att förstå vad syntetisk marijuana och andra syntetiska droger är, måste du veta vad en ”designerdrog” är.

En designerdrog är en syntetisk version av en illegal drog. Dess kemiska sammansättning ändras något för att undvika att klassificeras som olaglig. Det är i huvudsak ett experiment av en undergroundkemist för att skapa en ny ”laglig” drog.

När lagstiftningen hinner ikapp den syntetiska drogen och förbjuder den, skapar undergroundkemister ännu en förändrad version som nu undgår den ”illegala” klassificeringen. Och så upprepas cykeln.EFFEKTIV INFORMATION OM DROGER RÄDDAR LIV

Genom att stödja Stiftelsen för en drogfri värld, hjälper du till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer möjliggör för oss att kunna erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt generösa stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.