ISO – EN NY DROG 20 GÅNGER DÖDLIGARE ÄN FENTANYL

INTERNATIONELLT
12 juni 2022

Vad är ISO och varför är det så farligt?

Droger har varit ett allvarligt samhällsproblem sedan psykedeliska eran. Men sedan dess har de stadigt blivit starkare och dödligare. Från LSD på 60‑talet till crack-kokain och ecstasy på 70‑ och 80‑talet har risken för missbruk stadigt ökat. Under de senaste decennierna har styrkan hos marijuana nått alarmerande proportioner. Det är hemskt i sig, men det som är ännu värre är att under det senaste decenniet har ytterst beroendeframkallande syntetiska opioider och på senare tid fentanyl förekommit. Alla har lett till nivåer av missbruk och dödsfall i samband med droger som saknar motstycke.

ISO finns i olika former – till exempel pulver, kristaller eller tabletter – och blandas ofta med andra läkemedel.
ISO finns i olika former – till exempel pulver, kristaller eller tabletter – och blandas ofta med andra läkemedel.
 

Fentanyl har redan gjort att överdoser har nått en helt ny nivå. Sedan början av covid-19-pandemin har ett rekordantal amerikaner dött av drogöverdoser, där fentanyl har varit en av de främsta drogerna bland dem.

Fentanyl är femtio till hundra gånger starkare än morfin och var ursprungligen avsett för patienter som opererades. Nu har en ny drog dykt upp – ISO – som potentiellt sett kan skicka dödsfall på grund av droger till helt nya okontrollerade nivåer.

Nya varianter av denna syntetiska opioid som är flera gånger starkare än fentanyl har dykt upp i Washington DC. Fall har också rapporterats i Indiana, Wisconsin och Illinois, och Floridas delstatsåklagare Ashley Moody utfärdade nyligen en varning om en syntetisk opioid som heter isotonitazen (ISO) som är 20 till 100 gånger starkare än fentanyl. Eftersom det tenderar att blandas med andra droger finns det risk för att användarna inte har någon aning om att de intar en dödlig ingrediens förrän det är för sent.

ISO utvecklades först av läkemedelsföretag på 1950-talet som ett smärtstillande medel. Dess användning upphörde på grund av dess många farliga biverkningar. Den allvarligaste bland dessa är andningssvikt. ISO förekommer antingen i kristallform eller som ett vitt, gulvitt eller gult pulver, som kan blandas med heroin eller kokain för att göra en dödlig cocktail, eller pressas till tabletter.

Men inte ens det säger hela historien. Dödsfall på grund av överdoser som involverar psykostimulantia som metamfetamin ökar till stor del därför att de spetsas med dessa syntetiska opioider.

Om ISO visar sig vara lika illa som experter fruktar att det är, kan resultaten av dess spridning bli förödande.

Syntetiska droger framställs av konstgjorda kemikalier istället för naturliga ingredienser.
Syntetiska droger framställs av konstgjorda kemikalier istället för naturliga ingredienser.